TÌM HIỂU VỀ AN TOÀN ĐA MỨC (MULTILEVEL – SECURITY) VÀ ĐA THỂ HIỆN (POLYINSTANTIATION)


Vấn đề đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chỉ tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an toàn cho bản thân cơ sở dữ liệu mà không đề cập tới việc đảm bảo an toàn cho hệ điều hành (OS) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Ngày nay, việc sử dụng rộng rãi CSDL cho các ứng dụng web, kiến trúc khách/chủ không đồng nhất, các máy chủ ứng dụng và mạng… đã tạo nên nhu cầu cấp thiết mở rộng những hướng nghiên cứu cho vấn đề đảm bảo an toàn CSDL. Dưới đây là báo cáo “Tìm hiểu về an toàn đa mức (Multilevel Security) và đa thể hiện (Polyinstantiation)”.NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I: AN TOÀN ĐA MỨC (MULTILEVEL SECURITY) 3
1.1. Định nghĩa 3
1.2. Mục đích 3
1.3. Ứng dụng của MLS (Multilevel-Security) 4
1.4. Một số mô hình an toàn đa mức 5
1.4.1. Mô hình Bell-LaPadula 5
1.4.2. Mô hình Biba 6
1.5. MLS trong tương lai 7
CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ ĐA THỂ HIỆN (POLYINSTANTIATION) 8
2.1. Định nghĩa và sự cần thiết của đa thể hiện 8
2.2  Các loại hình đa thể hiện 8
2.2.1. Đa thể hiện hữu hình 8
2.2.2. Đa thể hiện vô hình 9
2.3. Một số ví dụ về tính đa thể hiện 10
2.3.1. Ví dụ 1 10
2.3.2. Ví dụ 2 11
2.3.3. Ví dụ 3 11
2.3.4. Ví dụ 4 12
2.4. Một số mô hình đa thể hiện 12
2.4.1. Mô hình Sea View 12
2.4.2. Mô hình Jajodia-Sandhu (J-S) 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1: Phân loại mức độ thông tin 3
Hình 2: Mô hình Bell-LaPadula 5
Hình 3: Mô hình Biba 6
Hình 4: Ví dụ về mối quan hệ của đa thể hiện 10
Hình 6: Ví dụ 2 11
Hình 8: Ví dụ 4 12
Hình 10: Kết quả 15

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoang Quynh Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: