Tố Tâm với thể loại tiểu thuyết


Trong lịch sử văn học Việt Nam, thập kỷ 20 của thế kỷ XX có một vị trí vô cùng trọng đại. Đó là khoảng thời gian đệm tích tụ năng lượng cho một cuộc nhảy vọt, là mối giao thoa văn hoá Đông - Tây kim cổ, là thời điểm diễn ra cuộc tranh giành kịch liệt giữa cái cũ - vốn đã tồn tại lâu trong quá khứ với cái mới - đang được du nhập ồ ạt từ bên ngoài vào. Và đây cũng là lúc nền văn học Việt Nam đang bước những bước dài để chuyển mình từ phạm trù trung đại sang phạm trù hiện đại mà dấu hiệu rõ nhất là tiểu thuyết “Tố Tâm”, một điểm mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của văn học và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.


NỘI DUNG:

A. MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 5
4. Giới hạn đề tài 5
5. Nhiệm vụ khoa học 6
B. NỘI DUNG 7
Chương I:  Về tiểu thuyết và lịch sử tiểu thuyết 7
1.1. Thể loại tiểu thuyết 7
1.2. Tiểu thuyết trong lịch sử văn học: Thế giới - Việt Nam 8
1.3. Khái niệm tiểu thuyết hiện đại 14
1.3.1. Tiểu thuyết hiện đại 14
1.3.2. Khái quát các chặng đường phát triển của tiểu thuyết hiện đại từ đầu thế kỷ XX đến 1945 16
Chương 2:  "Tố Tâm" nhìn từ góc độ thể loại tiểu thuyết 22
2.1. Giới thiệu khái quát về Hoàng Ngọc Phách và "Tố Tâm" 22
2.1.1. Về Hoàng Ngọc Phách 22
2.1.2. Đề tài - chủ đề - nội dung tư tưởng của "Tố Tâm" 23
2.2. "Tố Tâm" với các đặc trưng thể loại tiểu thuyết 33
2.2.1. "Tố Tâm" tiếp cận thực tại qua góc nhìn đời tư 34
2.2.2. Chất “văn xuôi” trong tiểu thuyết "Tố Tâm" 38
2.2.3. Nhân vật trong tiểu thuyết "Tố Tâm" là những con người nếm trải 41
2.2.4. "Tố Tâm" chứa đựng nhiều yếu tố ngoài cốt truyện 44
2.3. Thành công và vị trí của "Tố Tâm" như một tiểu thuyết hiện đại 47
Chương 3:  "Tố Tâm" với sự phát triển tiểu thuyết hiện đại từ sau 1932 - 1945 51
3.1. "Tố Tâm" với tiểu thuyết lãng mạn “Tự Lực văn đoàn” 51
3.2. "Tố Tâm" với tiểu thuyết hiện thực phê phán 56
C. KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Linhh Tâmm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: