Ứng dụng PLC S7-200; S7-300 Điều khiển hệ thống đèn giao thông (Thuyết minh + Mô phỏng)


Viết một chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư , đeng hoạt động theo yêu cầu sau:
Đèn xanh tuyến 1(X1) sáng trong 25 giây,Đèn xanh tuyến 2 (X2) sáng trong 20 giây.
Đèn vàng của tuyến 1 (V1) và đèn vàng tuyến 2 (V2) sáng trong 5 giây.
Đèn đỏ tuyến 1(Đ1)áng trong 25 giây,Đèn đỏ của tuyến 2 (Dd2) sáng trong 30 giây.Khi có sự cố mạch tự động dừng.


                         
2.Yêu cầu thực hiện

   1- Cơ sở lý thuyết của tự động hóa
   2- tìm hiểu quá trình công nghệ
   3- Viết chương trình điều khiển bằng PLC S7-200 hoặc S7-300
   4- Mô phỏng quá trình

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: