VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER ĐỂ PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÀNH XUẤT KHẨU GẠO THÁI LAN


Hiện nay, tính cạnh tranh  của một quốc gia, một ngành kinh tế, hay một sản phẩm là một vấn đề quan tâm hàng đầu của Chính phủ và các ngành công nghiệp khi bước vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới.Vấn đề này đã được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu, sơ khai trong các lý thuyết cổ điển và dần hoàn thiện trong các lý thuyết mới. Một trong số đó phải kể tới Michael Porter – cha đẻ của lợi thế cạnh tranh, với lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia ( National Competitive Advantage).Đây được xem là lý thuyết tiếp cận thương mại quốc tế  toàn diện, đầy đủ nhất, kết hợp được các cách giải thích khác nhau trong các lý thuyết thương mại quốc tế trước đó và đồng thời đưa ra một khái niệm khá quan trọng : lợi thế cạnh tranh quốc gia. Cũng chính vì điểm tiến bộ đó, rất nhiều quốc gia, nhiều ngành kinh tế, nhiều sản phẩm đã vận dụng lý thuyết này để tạo tính cạnh tranh cho mình. Sự cạnh tranh của mặt hàng gạo Thái Lan là một ví dụ điển hình với việc trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới từ năm 1962, khi Myanmar đánh mất vị trí số một trên thị trường lương thực toàn cầu.

    Việc nghiên cứu sự vận dụng mô hình kim cương cho mặt hàng gạo Thái là việc làm cần thiết để rút ra bài học quý báu cho Việt Nam, nước có mặt hàng gạo không quá khác biệt về chủng loại và chất lượng so với gạo Thái và cũng là nước xuất khẩu gạo thứ hai sau Thái Lan trên thế giới. Đặc biệt là hiện nay, các chuyên gia Thái Lan và châu Âu nhận định rằng với chính sách bảo hộ giá gạo của Chính phủ Thái Lan sẽ khiến Thái Lan mất vị trí số 1 trong bản đồ xuất khẩu gạo thế giới vào tay Việt Nam.
    Quá trình nghiên cứu vấn đề được thực hiện qua việc thu thập, phân tích các tài liệu có liên quan đến điều kiện các yếu tố sản xuất; điều kiện về cầu; các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan; chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành của mặt hàng gạo Thái , các bài báo, các tác phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã được công bố, các tài liệu, giáo trình môn chính sách thương mại quốc tế, các số liệu thống kê, các nguồn thông tin trên website, các phương tiện thông tin đại chúng…

NỘI DUNG:

MỤC LỤC
I. Khái quát chung 5
1. Cơ sở lý thuyết 5
2. Tổng quát về Thái Lan 6
3. Đôi nét về tình hình sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo
của Thái Lan 7
II. Các nhóm yếu tố trong mô hình kim cương của M.Porter 7
1. Điều kiện yếu tố sản xuất 7
2. Nhu cầu trong nước 11
3. Các ngành hỗ trợ và liên quan 12
4. Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh 14
5. Vai trò của Chính phủ 16
6. Cơ hội 18
III. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình kim cương 18
1. Mối quan hệ giữa chiến lược, cơ cấu và môi trường
 cạnh tranh ngành với điều kiện các yếu tố sản xuất 19
2. Mối quan hệ giữa chiến lược, cơ cấu và môi trường
 cạnh tranh ngành với điều kiện cầu 19
3. Mối quan hệ giữa chiến lược, cơ cấu và môi trường
cạnh tranh ngành với các ngành hỗ trợ và có liên quan 20
4. Mối quan hệ giữa điều kiện các yếu tố sản xuất
với điều kiện cầu 20
5. Mối quan hệ giữa điều kiện yếu tố sản xuất với các
ngành hỗ trợ và có liên quan 21
6. Mối quan hệ giữa điều kiện cầu
với các ngành hỗ trợ và có liên quan 21
7. Mối quan hệ giữa chính phủ và cơ hội với các yếu tố còn lại 22
IV. Bài học cho Việt Nam 23

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: