ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƢỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN


Việt Nam là một trong những nước có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, trong đó không thể không kể đến những mỏ đá vôi với trữ lượng tương đối lớn, phân bố dọc khắp đất nước từ bắc vào nam. Hiện nay nước ta đang trên đà phát triển, gắn liền với sự phát triển đó là hàng loạt các công trình xây dựng mọc lên, đòi hỏi nguồn nguyên vật liệu ngày càng lớn cả về số lượng và chất lượng. Do đó việc khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng là rất cần thiết và có ý nghĩa, không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong xây dựng phát triển mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho vùng cũng như cho đất nước.NỘI DUNG:

1. XUẤT XỨ DỰ ÁN.................................................................................................17
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN ĐTM.............................18
2.1. Cơ sở pháp lý...................................................................................................18
2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.................................................................20
2.3. Nguồn tài liệu đã sử dụng................................................................................21
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM..................................21
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM..............................................................................21
Chương 1.

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN...................................................................24

1.1. TÊN DỰ ÁN........................................................................................................24
1.2. CHỦ DỰ ÁN.......................................................................................................24
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN......................................................................................24
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN................................................................25
1.4.1. Biên giới và trữ lượng mỏ............................................................................25
1.4.1.1. Biên giới mỏ........................................................................................25
1.4.1.2. Trữ lượng mỏ......................................................................................27
Trữ lượng địa chất.........................................................................................27
Trữ lượng công nghiệp...................................................................................27
1.4.2. Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ..................................................28
1.4.2.1. Chế độ làm việc..................................................................................28
1.4.2.2. Công suất của mỏ...............................................................................29
1.4.2.3. Tuổi thọ của mỏ..................................................................................29
1.4.3. Mặt bằng khu điều hành và sinh hoạt...........................................................30
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

1.4.3. Mặt bằng khu chế biến..................................................................................30
1.4.4. Phương án mở vỉa.........................................................................................30
1.4.4.1. Vị trí mở mỏ........................................................................................30
1.4.4. Phương án mở vỉa.........................................................................................31
1.4.4.2. Xây dựng mặt bằng bãi chứa quặng...................................................32
1.4.4.3. Xây dựng bãi thải cho khoảnh khai thác đầu tiên...............................32
1.4.4.2. Biện pháp thi công và các hạng mục mở mỏ.......................................32
1.4.4.4. Xây dựng khu phụ trợ.........................................................................33
1.4.5. Hệ thống khai thác........................................................................................33
1.4.5.1. Phương pháp khai thác.......................................................................34
1.4.5.2. Công nghệ khai thác...........................................................................35
1.4.5.3. Trình tự khai thác................................................................................35
1.4.6. Tính toán các thông số hệ thống khai thác...................................................35
1.4.6.1. Chiều cao tầng khai thác, H...............................................................35
1.4.6.2. Chiều cao tầng kết thúc, Hkt................................................................36
1.4.6.3. Góc nghiêng sườn tầng khai thác, ...................................................36
1.4.6.4 . Góc nghiêng sườn tầng kết thúc, kt...................................................37
1.4.6.5. Chiều rộng đai bảo vệ (Bbv)...............................................................38
1.4.6.5. Chiều rộng đống đá nổ mìn (Bđ)........................................................38
1.4.6.6. Chiều rộng đai an toàn (Z):................................................................39
1.4.6.7. Chiều rộng vệt xe chạy (T)..................................................................40
1.4.6.8. Chiều rộng dải khấu (A).....................................................................40
1.4.6.9. Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu (Bctmin)....................................40
1.4.6.10. Chiều dài tuyến công tác (Lt)............................................................41
1.4.7. Công tác chế biến quặng...............................................................................43
1.4.7.1. Sơ đồ công nghệ và công suất trạm nghiền.........................................43
1.4.7.2. Sản phẩm sau khi chế biến..................................................................44
1.4.7.3. Cấp liệu cho trạm nghiền sàng và bốc xúc đá sản phẩm tiêu thụ.......45
1.4.8. Thiết bị chủ yếu............................................................................................46
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

5

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

1.4.8.1. Máy bơm bùn cát quặng, cát thải........................................................46
1.4.8.2. Sàng quay lọc rác...............................................................................46
1.4.8.3. Thùng cấp liệu....................................................................................46
1.4.8.4. Hệ thống tuyển trọng lực bằng vít xoắn..............................................46
1.4.8.5. Bố trí thiết bị và cơ giới hoá...............................................................46
1.4.9. Cung cấp điện động lực và chiếu sáng.........................................................46
1.4.9.1. Nguồn điện cung cấp..........................................................................46
1.4.9.2. Tính toán cung cấp điện cho mỏ.........................................................46
Phụ tải điện....................................................................................................46
Các chỉ tiêu về cung cấp điện.........................................................................47
1.4.9.3. Trang thiết bị......................................................................................47
Mạng điện 0,4kV...........................................................................................47
Hệ thống chiếu sáng.......................................................................................48
Bảo vệ an toàn điện........................................................................................48
Hệ thống tiếp địa............................................................................................48
Tổ chức lắp đặt và vận hành..........................................................................48
1.4.9.3. Điện dùng cho sản xuất......................................................................49
1.4.10. Cung cấp nước............................................................................................49
1.4.10.1. Tính toán lượng nước tiêu thụ...........................................................49
1.4.10.2. Xử lý nước thải.................................................................................51
1.4.11. Quy mô xây dựng.......................................................................................52
1.4.11.1. Khu văn phòng (tổng diện tích là 8.000m2).......................................52
1.4.11.2. Khu nhà máy chế biến.......................................................................52
1.4.12. Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động..............................................53
1.4.12.1. Cơ cấu tổ chức..................................................................................53
1.4.12.2. Tổ chức nhân lực..............................................................................54
1.4.12.3. Nguồn lao động.................................................................................55
1.4.13. Tổng mức đầu tư.........................................................................................55
Chương 2.

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI...56

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.....................................................................................56
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

6

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

2.1.1. Vị trí địa lý....................................................................................................56
2.1.2. Đặc điểm địa hình, địa chất..........................................................................56
2.1.2.1.Đặc điểm địa hình.......................................................................................56
2.1.2.2. Đặc điểm địa chất khu vực........................................................................57
2.1.3. Đặc điểm khí hậu..........................................................................................59
2.1.3.1. Nhiệt độ không khí:.............................................................................60
2.1.3.2. Độ ẩm:................................................................................................60
2.1.3.3. Nắng và bức xạ:..................................................................................60
2.1.3.4. Gió:.....................................................................................................60
2.1.3.5. Mưa:...................................................................................................61
2.1.3.6. Bốc hơi :.............................................................................................61
2.1.3.7. Bão và áp thấp nhiệt đới:....................................................................61
2.1.4. Điều kiện thủy văn.......................................................................................61
2.1.5. Đặc điểm địa chất công trinh........................................................................62
2.1.8. Đặc điểm thân quặng....................................................................................63
2.1.8.1. Đặc điểm hình thái thân quặng...........................................................63
2.1.8.2. Đặc điểm biển đổi hàm lượng khoáng vật quặng................................63
2.1.8.3. Đặc điểm thành phần khoáng vật.......................................................63
2.1.8.4. Đặc điểm phân bố độ hạt....................................................................63
2.1.8.5. Thành phần hóa học...........................................................................63
2.1.9. Hiện trạng sử dụng đất..................................................................................63
2.1.10. Tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái............................................................64
2.1.10.1. Thảm thực vật...................................................................................64
2.1.10.2. Hệ sinh thái.......................................................................................64
2.1.11. Tài nguyên khoáng sản...............................................................................64
2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN.........................................65
2.2.1. Môi trường không khí...................................................................................66
2.2.2. Môi trường nước...........................................................................................68
2.2.3. Môi trường đất..............................................................................................73
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

7

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

2.2.4. Trường phóng xạ...........................................................................................76
2.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI.......................................................................76
2.3.1. Đặc điểm kinh tế...........................................................................................76
2.3.1.1. Công nghiệp..............................................................................................76
2.3.1.2. Tiểu thủ công nghiệp và thương mại........................................................76
2.3.1.3. Nông nghiệp..............................................................................................76
2.3.1.4. Nuôi trồng thủy sản..................................................................................76
2.3.2. Đặc điểm giao thông.....................................................................................76
2.3.3. Dân cư...........................................................................................................77
2.3.4. Giáo dục........................................................................................................77
2.3.5. Công tác y tế.................................................................................................77
2.3.6. Văn hóa – xã hội...........................................................................................77
Chương 3.

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...................................79

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG....................................................................................79
3.1.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản...........................................................................79
3.1.1.1. Nguồn gây tác động............................................................................79
3.1.1.1.1.Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải................................79
a) Nguồn gây ô nhiễm không khí....................................................................79
b) Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước..........................................................84
c) Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn.................................................................87
d) Nguồn phát sinh chất thải nguy hại.............................................................88
3.1.1.1.2.Nguồn gây ô nhiễm không liên quan đến chất thải...........................89
a)

Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung.......................................................................89

3.1.1.2. Đối tượng và quy mô tác động............................................................91
3.1.1.3. Đánh giá tác động..............................................................................91
3.1.1.3.1 Đối tượng bị tác động......................................................................91
3.1.1.3.2. Đánh giá tác động..........................................................................92
3.1.1.4. Sự cố, rủi ro........................................................................................99
3.1.3. Giai đoạn khai thác và tuyển quặng.............................................................99

CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

8

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

3.1.3.1. Nguồn gây tác động............................................................................99
3.1.3.1.1.Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải................................99
3.1.3.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.......................107
3.1.3.2. Đối tượng và quy mô tác động..........................................................110
3.1.3.3. Đánh giá tác động.............................................................................111
3.1.3.4. Tác động của liều suất bức xạ...........................................................119
3.1.3.5. Dự báo những rủi ro mà sự cố môi trường do dự án gây ra.............119
3.1.4. Giai đoạn hoàn thổ và đóng cửa mỏ...........................................................119
3.1.4.1. Nguồn tác động.................................................................................119
3.1.4.2. Đối tượng và quy mô bị tác động......................................................119
3.1.5.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoàn thổ và đóng cửa mỏ..........119
3.1.5. Đánh giá tác động do rủi ro và sự cố môi trường......................................120
3.1.5.1. Tai nạn lao động...............................................................................120
3.1.5.2. Sự cố do rò rì, cháy nổ......................................................................120
3.1.5.3. Sự cố do sạt lở..................................................................................120
3.1.5.4. Môi trường kinh tế xã hội.................................................................120
3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH
GIÁ............................................................................................................................120
3.2.1. Độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM.................120
3.2.2. Độ chi tiết của các đánh giá........................................................................121
3.2.3. Độ tin cậy của các đánh giá........................................................................122
Chương 4.
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.............................................................................123
4.1 KHỐNG CHẾ, ĐỐI PHÓ VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU.................................123
4.1.1. Giai đoạn mở mỏ và xây dựng cơ bản.......................................................123
4.1.1.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí...........................................................123
4.1.1.1.1 Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi...................................................123
4.1.1.1.2 Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải............................................126
4.1.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung...........................................127
4.1.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.......................................................128
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

9

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

4.1.1.4 Giảm thiểu tác động đến môi trường đất..................................................131
4.1.1.5. Giảm thiểu chất thải rắn..........................................................................133
4.1.1.5. Một số biện pháp giảm thiểu khác....................................................133
4.1.1.5.1 Giảm thiểu tác động tới giao thông...............................................133
4.1.1.5.2 Giảm thiểu tác động đến chất lượng sống của cộng đồng dân cư địa
phương...........................................................................................................134
4.1.1.5.2 Biện pháp giảm thiểu tác động đến tiện ích cộng đồng...................136
4.1.2. Giai đoạn vận hành mỏ...............................................................................136
4.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu bụi...........................................................136
4.1.2.2. Chất thải rắn.....................................................................................138
4.1.2.2.1 Chất thải rắn từ hoạt động khai thác và quá trình vận chuyển.......138
4.1.2.2.2 Chất Chất thải sinh hoạt.................................................................138
4.1.2.2.3 Chất thải nguy hại...........................................................................139
4.1.2.3. Môi trường nước...............................................................................139
4.1.2.3.1 Biện pháp thoát nước khu mỏ........................................................139
4.1.2.3.2 Biện pháp xử lý nước thải..............................................................140
4.1.2.3.3 Biện pháp khống chế dầu mỡ.........................................................141
4.1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung.................................141
4.1.2.5.Giảm thiểu khí thải............................................................................143
4.1.2.6. Giảm thiểu tác động tới giao thông khu vực.....................................148
4.1.2.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và tai nạn lao động
....................................................................................................................... 148
4.1.2.8. Phương án phòng chống cháy, nổ, chống sét....................................153
4.1.2.9. Biện pháp hạn chế tác động đến kinh tế xã hội.................................154
4.1.2.10. Phòng chống trượt lở đá.................................................................154
4.1.3. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn đóng cửa mỏ...........................155
Chương 5.

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.......157

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG...............................................158
5.1.1. Các công trình xử lý môi trường trong khai thác.......................................158
5.1.2. Chương trình quản lý môi trường...............................................................158
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

10

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

5.1.2.1. Quản lý các nguồn ô nhiễm..............................................................158
5.1.2.1.1. Chương trình quản lý các nguồn ô nhiễm....................................158
5.1.2.1.2. Các biện pháp thực hiện...............................................................158
5.1.2.2. Đối với an toàn bức xạ liên quan đến quặng Monazit......................158
5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.............................................158
5.2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí...............................................158
5.2.2 Giám sát môi trường phóng xạ....................................................................159
5.2.3 Giám sát chất lượng môi trường nước ngầm..............................................159
5.2.4 Giám sát chất lượng môi trường nước mặt.................................................159
5.2.5 Giám sát chất lượng nước thải.....................................................................160
5.2.6. Các chương trình giám sát khác.................................................................160
5.2.7 Chi phí giám sát môi trường........................................................................161
5.2.8. Chi xây dựng cơ sở hạ tầng........................................................................161
Chương 6.

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.................................................162

6.1. Ý kiến của UBND xã Lâu Thượng....................................................................163
6.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Lâu Thượng..............................................................164
6.4. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ DỰ ÁN.........................................................164
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................166
1. KẾT LUẬN...........................................................................................................166
2. KIẾN NGHỊ..........................................................................................................167
3. CAM KẾT.............................................................................................................168
PHỤ LỤC 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO.........................................173
PHỤ LỤC 2. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG..............................................................174
PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH....................................................................175
PHỤ LỤC 4. CÁC BẢN VẼ KÈM THEO..............................................................176

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: