Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên modul 14,15,21,30 cấp tiểu học


 I./Nội dung 1:
       1/Căn cứ hướng dẫn số 774/ HD-PGDĐT ngày  07/9/2015 “Hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015-2016” của PGD-ĐT thành phố Long Xuyên.
        a A. NỘI DUNG 1 :       
   I/Tóm tắt nội dung 1:

1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học.
+Nhiệm vụ chung : Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM;đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi thầy,cô giáo là tấm gương đạo đức tự học,tự sáng tạo “ “ Dạy tốt,học tốt “ .
Tập trung chỉ đạo việc quản lí tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức kỹ năng ,thực hiện tốt TT 30,triển khai dạy học theo hướng phân hóa,PP “ Bàn tay nặn bột “
Quan tâm quản lý chỉ đạo các điểm trường lẻ,vnen,seqap
Đổi mới mạnh mẽ công tác quàn lý chỉ đạo Gv và CBLĐ.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.
+Nhiệm vụ cụ thể trọng yếu gắn liền với chức danh làm việc :
* Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “ Dạy tốt,học tốt “.
* Thực hiện chương trình và kế hoạch thời gian năm học.
2. Thông tư 30/2014/BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc đánh giá học sinh tiểu học.
+Mục tiêu của thông tư :
          Giúp giáo viên điều chỉnh,đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học. Giúp HS có khả năng tự đánh giá,tham gia đánh giá… Giúp cha mẹ Hs tham gia quá trình học tập rèn luyện của con em mình. Giúp CBQL chỉ đạo kịp thời hoạt động giáo dục,đổi mới PP dạy học và PP đánh già học sinh.
+Những điểm mới trong đánh giá :
Đánh giá thường xuyên.
Đánh giá thường xuyên hoạt động học tập,sự tiến bộ,chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình GD phổ thông.
Đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: