CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP - Đỗ Hữu Hoàng


Năng lượng sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm nói chung và thủy hải sản nói riêng chủ yếu là điện năng. Đối với một nhà máy chế biến  thực phẩm, điện năng tiêu thụ trong hệ  thống lạnh chiếm khoảng 85% tổng năng  lượng tiêu thụ. Vận hành hiệu quả hệ thống lạnh  góp  phần  giảm  điện  năng  tiêu  thụ  và  tăng  khả  năng  cạnh  tranh  của  doanh nghiệp là vấn đề cấp bách hiện nay.
Quá trình làm lạnh hay cấp đông sản phẩm là quá trình liên tục, sự gián đoạn ngoài ý  muốn hay vận hành không đúng quy trình thiết bị của hệ thống lạnh sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế của nhà máy. Trong công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học hay hệ thốnglạnh và điều hòa không khí  việc ngừng máy bị độngdo sự cố không những gây ảnh hưởng lớn đến tổn thất năng lượng mà còn làm tăng nhiệt độ của môi trường làm lạnh hay cấp đông do tổn thất nhiệt dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Để đảm bảo quá trình làm lạnh hay cấp đông diễn ra một cách liên tục, hệ  thống máy lạnh phải thỏa mãn đồng thời rất nhiều yếu tố, trong đó  vận hành thiết bị đúng kỹ thuật  và  bảo  dưỡng  thiết  bị  đúng  quy  trình  mang  ý  nghĩa  quyết  định  đến  tiêu  hao  năng lượng của nhà máy.
Với các hệ thống lạnh thông thường tại Việt Nam khi vận hành đúng quy trình, bảo dưỡng hợp lý có thể  giảm chi phí năng lượng từ 15% trở lên, giúp cho doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và giảm phát thải khí nhà kính.
Ban  quản  lý  Dự án  “Chuyển  hóa  Carbon  thấp  trong  lĩnh  vực  tiết  kiệm  năng lượng” - LCEEtrân trọng giới thiệu tài liệu  “CÁC  GIẢI  PHÁP  TIẾT  KIỆM  NĂNG  LƯỢNG TRONG HỆ  THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP”.  Tài liệu được phát hành phục vụhỗ  trợ chuyên gia trong nghiên cứu, tư vấn, tham khảo. Mọi sao chép dưới bất kỳ hình thức phải được sự đồng ý của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương. Tài liệu này được biên soạn với mục đích cung cấp cho người vận hành hệ  thống lạnh quy trình vận hành hợp lý và các giải pháp  tiết kiệm năng lượng trong hệ  thống lạnh công nghiệp. Nội dung tài liệu gồm có các phần sau:

-  Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh;
-  Cơ sở lý luận đánh giá hiệu suất hệ thống lạnh;
-  Quy trình vận hành hệ thống lạnh hợp lý;
-  Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống;
-  Tối ưu hóa quá trình vận hành thiết bị trong hệ thống lạnh;
-  Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: