Công nghệ nhận thức vô tuyến 5G Phan Quốc Tân


Các mạng thông tin vô tuyến hiện tại đang ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để tối ưu chất lượng dịch vụ cũng như khai thác một cách hiệu quả băng tần được cấp phép. Tuy nhiên, phổ tần của các mạng vô tuyến hiện nay vẫn chưa được khai thác một cách triệt để, vẫn còn những hố phổ. Ví dụ minh họa như hình dưới).


Hình1. 1 Minh họa hố phổ

Công nghệ vô tuyến nhận thức được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần, các người dùng phụ có khả năng sử dụng phổ chia sẻ mà không gây nhiễu tới các người dùng chính được cấp phép. Vô tuyến nhận thức cho phép sử dụng những vùng phổ trống theo từng thời điểm, phổ này ám chỉ hố phổ hay khoảng trắng (Hình 1.1). Nếu băng phổ này được người dùng chính (người dùng cấp phép) sử dụng tiếp thì các người dùng vô tuyến nhận thức phải chuyển đến hố phổ khác hoặc nếu vẫn ở trong cùng một băng tần thì phải thay đổi mức công suất phát hoặc sơ đồ điều chế để tránh gây nhiễu đến người dùng chính.
1.2. Khái niệm vô tuyến nhận thức
Vô tuyến nhận thức không chỉ là một công nghệ mới, mà nó còn là một sự thay đổi mang tính cách mạng trong việc sử dụng phổ tần vô tuyến. Vô tuyến nhận thức cho phép đầu cuối có thể cảm biến, hiểu biết và sử dụng một cách linh hoạt phổ tần sẵn có tại một thời điểm nhất định.
Trong khảo sát về vô tuyến nhận thức, Simon Haykin đã khái quát về vô tuyến nhận thức như sau:
“Cognitive radio is an intelligent wireless communication system that aware of its surrounding enviroment and use the methodology of understanding by building to learn from the environment and adapt its internal states to statistical variations in the incoming radio frequence (RF) stimuli by making corresponding changes in certain operating parameters (eg:transmit power, carrier frequency, modulation strategy) in real time,with two
primary objectives in mind:
- Highly reliable communications whenever and wherever needed
- Efficient utilization of the radio spectrum ”
Tức là, “Vô tuyến nhận thức là một hệ thống truyền thông vô tuyến  thông minh có khả năng nhận thức về môi trường xung quanh từ đó tự huấn luyện để thích nghi với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi các tham số hoạt động cụ thể (ví dụ công suất phát, tần số sóng mang, phương thức điều chế) trong thời gian thực, với hai đặc tính chính:
o Truyền thông độ tin cậy cao tại mọi thời điểm
o Sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến”
Vô tuyến nhận thức hiện nay nổi lên như một công nghệ đầy hứa hẹn để tối đa hóa việc sử dụng băng thông vô tuyến đang ngày càng bị hạn chế trong khi số lượng ngày càng tăng của dịch vụ và các ứng dụng trong các mạng vô tuyến. Một mạng vô tuyến nhận thức (CR) thu - phát có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động và các thông số vô tuyến có nhiệm vụ làm tối đa hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên vô tuyến hạn chế trong khi cung cấp sự linh hoạt trong truy cập vô tuyến.
Mục đích của mạng vô tuyến nhận thức là sử dụng hiệu quả tài nguyên bao gồm tần số, thời gian và công suất truyền tải. Hiệu quả trong việc sử dụng quang phổ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các hệ thống truyền thông vô tuyến  trong tương lai vì sẽ có nhiều người dùng với các dịch vụ cao. Công nghệ vô tuyến nhận thức có thể được sử dụng trong các hệ thống có mức ưu tiên thấp hơn để cải thiện hiệu quả quang phổ bằng cách cảm nhận môi trường phổ và sau đó phát hiện các khoảng phổ còn trống để cấp phép sử dụng. Tần số không sử dụng có thể được coi như một hố phổ tần số mà từ đó có thể được giao cho người sử dụng phụ (SU). Sự liên kết trong việc sử dụng phổ vô tuyến là một trường hợp đặc biệt của mạng vô tuyến nhận thức. Ngoài ra, kỹ thuật Vô tuyến nhận thức có thể được sử dụng trong mạng lưới được cấp phép để nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần.
              
Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: