DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ


Những điểm nổi bật nhất nhất của Trƣờng Mầm non – Tiểu Học Quốc tế

- Tâm huyết của Công ty : Trƣờng sau khi hoàn thiện không chỉ là một trƣờng học đƣợc xây dựng hiện đại đầy đủ tiện nghi phục vụ cho học tập, mà trƣờng còn đƣợc áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến nhất. Công nghệ này xây dựng trên nhu cầu thực tế của nền kinh tế hội nhập quốc tế và áp dụng những thành công của đất nƣớc Singapore, một đất nƣớc có nền kinh tế phát triển hàng đầu cũng nhƣ có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

- Môi trƣờng chăm sóc, giáo dục hiện đại, phƣơng pháp đào tạo tiên tiến, giáo viên có thực tế và có trình độ cao. Đó chính là điểm nổi bật thứ nhất của Trƣờng.
- Đào tạo chính quy, nhƣng định hƣớng đúng mục tiêu, đào tạo ngắn nhƣng hiệu quả, đó là điểm nổi bật thứ hai của Trƣờng.
- Trƣờng sẽ tạo môi trƣờng học liên tục. Từ cấp mầm non trở đi đến cấp tiểu học, trƣờng sẽ tổ chức theo dõi, hỗ trợ và cung cấp các thông tin trực tuyến để giúp phụ huynh học sinh có thể theo dõi các em ở mọi nơi. Đấy là nét đặc trƣng của thế kỉ 21 và cũng là điểm nổi bật và thế mạnh thứ ba của Trƣờng.

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Nguyenthanhdao) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: