GIÁO ÁN GDCD 10 (PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MỚI NHẤT 2018)


I . MỤC TIÊU
     1. Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu vai trò của thế giới quan và phương pháp luận của Triết học. Nội dung cơ bản của Triết học duy vật, Triết  học duy tâm.
     2 . Kỹ năng :
           a. Kĩ năng bài học.
                    - Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm,biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hằng ngày
             b. Kĩ năng sống
Rèn luyện kỹ năng phê phán, kỹ năng hợp tác …
     3 . Thái độ : Phê phán các quan điểm sai lầm, phản khoa học, các hành vi lợi dụng vấn đề tâm linh để trục lợi, đồng thời ủng hộ các quan điểm tiến bộ đúng đắn  . 

II . PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC
     -  Thảo Luận
     -  Vấn Đáp
     -  Nêu vấn đề .
      -  Kỹ thuật đặt câu hỏi
III .   PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
       SGK,SGV, Sấch hướng dẫn thực hiện kỹ năng.
IV .  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
      1 . Ổn định lớp.
      2.  Giới thiệu bài mới :
         Xung quanh chúng ta có vô vàn sự vật hiện tượng và ở mỗi góc độ, phương diện, thời đại, con người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về sự vật hiện tượng đó. Vậy điều quan trọng nhất là cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề nào mới là khoa học ?

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD


I . MỤC TIÊU
     1. Kiến thức : Giúp cho Học sinh hiểu vai trò của thế giới quan và phương pháp luận của Triết học. Nội dung cơ bản của Triết học duy vật, Triết  học duy tâm.
     2 . Kỹ năng :
           a. Kĩ năng bài học.
                    - Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm,biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hằng ngày
             b. Kĩ năng sống
Rèn luyện kỹ năng phê phán, kỹ năng hợp tác …
     3 . Thái độ : Phê phán các quan điểm sai lầm, phản khoa học, các hành vi lợi dụng vấn đề tâm linh để trục lợi, đồng thời ủng hộ các quan điểm tiến bộ đúng đắn  . 

II . PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC
     -  Thảo Luận
     -  Vấn Đáp
     -  Nêu vấn đề .
      -  Kỹ thuật đặt câu hỏi
III .   PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
       SGK,SGV, Sấch hướng dẫn thực hiện kỹ năng.
IV .  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
      1 . Ổn định lớp.
      2.  Giới thiệu bài mới :
         Xung quanh chúng ta có vô vàn sự vật hiện tượng và ở mỗi góc độ, phương diện, thời đại, con người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về sự vật hiện tượng đó. Vậy điều quan trọng nhất là cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề nào mới là khoa học ?

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: