Hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát công trình dân dụng


Sau  khi  nghiên  cứu  hồ  sơ  mời  thầu  (bao  gồm  văn  bản  sửa  đổi  hồ  sơ  mời thầu,  nếu có), chúng tôi,  Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình  theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 240  ngày. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.


NỘI DUNG:

PHẦN I.  ĐƠN DỰ THẦU  ............................................................................................
PHẦN II.  GIỚI  THIỆU  CƠ  CẤU  TỔ  CHỨC  VÀ  TƯ  CÁCH  PHÁP  NHÂN  CỦA
NHÀ THẦU,
1.   Thông tin chung về nhà thầu  và cơ cấu tổ chức của Nhà thầu  ........................
2.   Tư cách pháp nhân nhà thầu  ...........................................................................................
PHẦN III.  GIỚI THIỆU NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU  ...............................................
1.   Bảng tổng hợp năng lực chuyên môn của cán bộ  ...................................................
2.   Bảng kê phương tiện thiết bị phục vụ công tác tư vấn  ........................................
3.   Năng lực tài chính  .................................................................................................................
PHẦN IV.  GIỚI THIỆU KINH NGHIỆM NHÀ THẦU  .................................................
1.   Danh mục các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện từ 2009 đến nay  .........
2.   Bản sao hợp đồng minh chứng  .......................................................................................
PHẦN V.  GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN  ...................................................
1.   Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu
1.1.  Khái quát về dự án  ................................ ................................ ................................ ......................
1.2.  Khái quát về gói thầu  ................................ ................................ ................................ ................
1.3.  Sự hiểu biết của nhà    thầu về nội dung cụ thể trong điều khoản tham
chiếu
1.4.  Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn giám sát  ................................ ...................
1.5.  Mối quan hệ nhà thầu tư vấn giám sát với các bên có liên quan  ...................
1.6.  Cơ sở pháp lý thực hiện công tác giám sát  ................................ ................................ ..
2.   Phương pháp luận thực hiện gói thầu  ......................................................................... 
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội *Tel: (043) 976 1784  Fax: (042) 220 6366
Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh
2.1.  Thuyết minh chung biện pháp giám sát thi công  ( Giám  sát chất lượng
công trinh, Giám sát Khối lượng  hoàn công công trình, Giám sát tiến độ thi công,
Giám sát ATLĐ, PCCC và VSMT)  ................................ ................................ ................................ ..............
2.2.  Thuyết minh biện pháp giám sát thi công chi tiết  ................................ ..................
A. Khái quát chung  ...................................................................................................
B. Kiểm tra sự phu hợp năng  lực của nhà thầu thi công xây dựng
với hồ sơ dợ thầu và hợp đồng xây dựng  ...................................................... 
C. Giám sát và nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào   .................................
D. Giám sát công tác trắc địa  ...............................................................................
E.  Giám  sát  thi  công  phần  móng(  Cọc  khoan  nhồi,  tường  Barettes,
đai móng, Tầng hầm)  ..............................................................................................
F. Giám sát thi công phần kết cấu thân và xây thô  ....................................
G. Giám sát thi công phần hoàn thiện  ..............................................................
H. Giám sát thi công phần cơ điện và các hệ thống kỹ thuật   .................
I. Giám sát thi công phần hạ tầng, cảnh quan ngoài nhà, Chống mối
J. Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường   .................................
K. Quản lý chất lượng công tác giám sát thi công   ......................................
3.   Sáng kiến cải tiến  ..................................................................................................................
3.1.  Kiểm tra, phát hiện những điểm bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế  .................
3.2.  Biện pháp phòng ngừa sai sót trong quá trình giám sát thi công  .................
3.3.  Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công  ................................ ................................ ...........
3.4.  Các sáng kiến khác  ................................ ................................ ................................ ......................
4.   Kế hoạch triển khai  ..............................................................................................................
4.1.  Xây dựng chương trình công tác  ................................ ................................ .......................
4.2.  Kế hoạch bố trí nhân sự và phân công trách nhiệm  ................................ ..............
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội *Tel: (043) 976 1784  Fax: (042) 220 6366
Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh
4.3.  Danh mục các tài liệu, kết quả giám sát phải bàn giao, tiến độ thực hiện
4.4.  Trang thiết bị phục vụ công tác tư vấn giám sát  ................................ ......................
5.   Bố trí nhân sự  .........................................................................................................................
6.   Lý lịch chuyên gia, bằng cấp và chứng chỉ hành nghề  .........................................

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Toàn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: