Hóa học và Hóa lý Polymer


1. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Hữu Niếu - Trần Vĩnh Diệu, Hóa lý polymer –Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004.
[2]. Phan Thanh Bình – Hóa học và hóa lý polymer - Đại học quốc gia Tp.HCM, 2002.
[3]. PGS.TS. Thái Doãn Tĩnh – Hóa học các hợp chất cao phân tửLINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: