Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình - Tài liệu dùng cho kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng xây dựng (PGS.TS. Cao Duy Tiến & TS. Nguyễn Đức Thắng)


NỘI DUNG:

Tài liệu dùng cho kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng xây dựng.

Chương 1. Nguyên tắc chung để giám sát
Chương 2. Giám sát chất lượng bê tông nặng thông thường (mác C10-40)
Chương 3. Bê tông đặc biệt
Chương 4. Khối xây
Chương 5. Vữa đặc biệt

Chương 6. Thép cốt bê tông
Chương 7. Ngói lợp, tấm lợp
Chương 8. Sơn - vôi

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: