Nâng cao chất lượng cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam


Lao động và việc làm là một vấn đề được các cấp, các ngành hết sức quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng đói nghèo, đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Lao động và việc làm vừa là vấn đề kinh tế vừa là vấn đề xã hội nhân văn và chính trị. Văn kiện Đại hội X của Đảng đã nêu rõ: Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân...
Cuộc khủng hoảng kinh tế thời gian qua  khiến cho nền kinh tế thế giới chao đảo hình thành nên "cơn lốc sa thải" với tốc độ lây lan nhanh chóng. Tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc… số lao động mất việc làm tăng lên đột biến đưa tỷ lệ thất nghiệp của các nước này tăng cao nhất trong thời gian 15 năm trở lại đây.
Ở nước ta, mức thất nghiệp chính thức ở khoảng 8%. Tuy nhiên trên thực tế, số người thất nghiệp thời vụ, cộng với số người không có công ăn việc làm vì hoàn cảnh cá nhân rất nhiều, chưa kể con số người lao động đang bị khiếm dụng cũng rất cao. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã và đang lan rộng khắp toàn cầu cũng đe doạ nghiêm trọng đến tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam.


NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THẤT NGHIỆP, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 4
1.1. TỔNG QUAN VỀ THẤT NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 4
1.1.1. Lao động và việc làm 4
1.1.2. Tình trạng thất nghiệp và tác động của nó đến sự phát triển kinh tế 5
1.1.3.  Nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp 10
1.1.4. Sự cần thiết của giải quyết việc làm 12
1.2. CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA NHCSXH 14
1.2.1. Khái niệm về cho vay giải quyết việc làm 15
1.2.2. Sự cần thiết của cho vay giải quyết việc làm 16
1.2.3. Một số nội dung chủ yếu của cho vay giải quyết việc làm. 18
1.3. CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 26
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay giải quyết việc làm 26
1.3.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay Giải quyết việc làm 28
1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 32
1.4.1. Nhân tố khách quan 32
1.4.2. Nhân tố chủ quan 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT  VIỆC LÀM TẠI NHCSXH VIỆT NAM 36
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 36
2.1.1. Hoàn cảnh ra đời, lịch sử hình thành và phát triển 36
2.1.2. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 37
2.1.3. Đặc điểm hoạt động của NHCSXH 39
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 44
2.2.1. Quá trình triển khai thực hiện 44
2.2.2. Quản lý và huy động nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm 47
2.2.3. Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH 49
2.2.4. Chất lượng tín dụng 53
2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY 57
2.3.1. Những kết quả đạt được 57
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 58
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NHCSXH VIỆT NAM 63
3.1. CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA ĐẢNG VÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM ĐẾN NĂM 2010 63
3.1.1. Chủ trương giải quyết việc làm của Đảng 63
3.1.2. Mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 66
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NHCSXH 67
3.2.1. Định hướng chung 67
3.2.2. Định hướng đổi mới chính sách tín dụng 67
3.2.3. Định hướng trong Cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH 69
3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NHCSXH VIỆT NAM 69
3.3.1. Cải tiến thủ tục thẩm định, xét duyệt dự án cho vay 70
3.3.2. Hoàn thiện cơ chế cho vay cho phù hợp 70
3.3.3. Mở rộng mạng lưới và nâng cao chức năng hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 73
3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định vốn cho vay, cải tiến quy trình kiểm tra kiểm soát 74
3.3.5. Hoàn thiện quy chế làm việc và Hệ thống thông tin báo cáo 75
3.3.6. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng Ngân hàng 76
3.3.7. Nâng cao năng lực cho NHCSXH 77
3.4. CÁC KIẾN NGHỊ 78
3.4.1. Đối với Chính phủ 78
3.4.2. Đối với các Bộ ngành liên quan 79
3.4.3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận dịch vụ ủy thác. 80
3.4.4. Đối với chính quyền địa phương. 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: