Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre là chi nhánh loại I trực thuộc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đƣợc thành lập theo Quyết định số 39/NH-TCCB ngày 26/03/1988 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.
Ngay từ buổi đầu thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre chỉ có 01 Hội sở tỉnh và 07 chi nhánh Huyện là Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách. Nguồn vốn huy động lúc bấy giờ chỉ đạt 3,1 tỷ đồng. Dƣ nợ chỉ đạt 15,0 tỷ đồng, đồng thời nợ xấu có lúc lên đến 50 - 60% trên tổng dƣ nợ.

Tuân thủ phƣơng châm chỉ đạo chiến lƣợc hoạt động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn từ dân cƣ, năm 2012 là năm đầu tiên chi nhánh có nguồn vốn huy động cao hơn dƣ nợ. Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 5.377 tỷ đồng, trong khi đó dƣ nợ cho vay đạt 5.296 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,5% trên tổng dƣ nợ. Từ năm 2012 đến năm 2017, nguồn vốn huy động của Chi nhánh liên tục tăng trƣởng và hoàn thành vƣợt chỉ tiêu kế hoạch Trụ sở chính giao, đáp ứng 95,8% nguồn vốn cho vay, giảm thấp tỷ lệ sử dụng vốn Trụ sở chính chỉ còn 4,2%. Nguồn vốn huy động từ dân cƣ tăng trƣởng tốt và ổn định, chiếm tỷ trọng 94,0% trên tổng nguồn vốn huy động.

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Bảo Trâm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: