Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển động cơ điện một chiều lắp cho xe đạp thường thành xe đạp điện


Trong nền công nghiệp sản xuất xe đạp điện hiện nay, các công ty trong nước và ngoài nước xuất hiện rất nhiều để cạnh tranh nhau về mẫu mã và giá thành. Nhưng với giá thành của những chiếc xe đó vẫn là một thứ xa xỉ đối với những người lao động phổ thông có thu nhập thấp và việc bảo hành sản phầm chính hãng còn kém. Do vậy để xe đạp điện được phổ cập rộng rãi với một nước đang phát triển như nước ta thì việc giảm chi phí, giá thành là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Vì vậy việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển động cơ điện một chiều lắp cho xe đạp thường thành xe đạp điện” là nhu cầu cấp bách trong điều kiện hiện tại và tương lai.


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1
2. Mục đích của đề tài ......................................................................................... 1
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu ..................................... 1
4. Tổng quan ....................................................................................................... 1
5. Đối tượng, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu .......................... 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XE ĐẠP ĐIỆN ............................................. 4
1.1. Giới thiệu chung về xe đạp .......................................................................... 4
1.2. Xe đạp điện và lợi ích xã hội ....................................................................... 5
1.3. Thông số và đại lượng chính của một số xe đạp điện hiện có mặt trên thị
trường Việt Nam.................................................................................................... 7
1.3.1. Thông số kỹ thuật của xe đạp điện hãng Yamaha .................................... 8
1.3.2. Thông số kỹ thuật của xe đạp điện hãng Gaint ...................................... 10
CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG XE ĐẠP ĐIỆN TỪ XE ĐẠP
THƢỜNG NHÃN HIỆU HPU ......................................................................... 12
2.1. Mở đầu......................................................................................................... 12
2.2. Các bộ phận cần thiết để đưa xe đạp thường thành xe đạp điện .................. 12
2.2.1. Động cơ điện BDC .................................................................................... 12
2.2.2. Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ.................................................................... 17
2.2.3. Hộp điện .................................................................................................... 24
2.2.4. Bộ acquy và bộ nạp ................................................................................... 25
2.3. Thiết kế bố trí các bộ phận cho xe đạp điện................................................. 29
2.3.1. Vị trí đặt động cơ....................................................................................... 29
2.3.3. Vị trí đặt tay ga .......................................................................................... 33
2.4. Lắp ráp và hoàn thiện xe đạp thường thành xe đạp điện HPU .................... 34
2.5. Những lưu ý khi chế tạo và sử dụng xe đạp điện ......................................... 41
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 45

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: