Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân


A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng:
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN
              VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ
2. Thời gian giảng: 4 tiết (mỗi tiết 45 phút)
3. Đối tượng người học: Học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
4. Mục tiêu

a. Về kiến thức
Học viên nắm được
- Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của  Hội Nông dân Việt Nam. Trên cơ sở đó thấy được vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở.
- Nắm được hoạt động chủ yếu của Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở
- Nắm rõ các nghiệp vụ công tác Hội Nông dân và vận động nông dân ở cơ sở
b. Về kỹ năng
- Vân dụng lý luận vào thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng hoạt đông của Hội nông dân ở cơ sở. tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền hoặc khi về công tác tại cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác vận động nông dân ở cơ sở.

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: