ĐỒ ÁN - Khảo sát hệ thống treo xe KIA K3000 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Để đảm bảo cho xe khi chuyển động trên đường có độ êm dịu cần thiết, tránh những va đập giữa khung vỏ với các cầu hay hệ thống chuyển động trên đường tốt cũng như trên đường xấu. Khi quay vòng, tăng tốc hoặc phanh thì vỏ xe không bị nghiêng, ngữa hay chúc đầu. Xe chuyển động phải có tính ổn định và điều khiển cao. Mà hệ thống treo đảm nhận những yêu cầu đó, điều đó đòi hỏi hệ thống treo của xe phải được tính toán và chế tạo chính xác.
Đối với các loại xe tải nhẹ, chủ yếu dùng để chở hàng. Với địa hình Việt Nam không cho phép xe chuyển động trên 1 loại đường nên  ngoài việc tính toán chế tạo chính xác cần phải đảm bảo độ bền lớn có thể sử dụng trên mọi địa hình . Do vậy phải chọn hệ thống treo phù hợp.

Chất lượng của hệ thống treo còn phụ thuộc rất nhiều vào công tác bảo dưỡng sửa chữa. Muốn làm tốt việc đó thì người cán bộ kỹ thuật cần phải nắm vững kết cấu và nguyên lý làm việc của các bộ phận của hệ thống treo.
Đề tài khảo sát và tinh toán kiểm nghiệm hệ thống treo mong muốn đáp ứng một phần nào mục đích đó . Nội dung của đề tài đề cập đến các vấn đề sau :
Giới thiệu về hệ thống treo .
Tính toán kiểm tra.
Chẩn đoán sửa chữa.
Các nội dung của đề tài cung cấp những kiến thức cần thiết về hệ thống treo, phương pháp tính toán kiểm tra hệ thống treo, bên cạnh đó đề tài còn mang một nội dung như một tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo dưỡng sửa chữa.

NỘI DUNG:

1.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA ĐỀ TÀI..............................................................................4
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO…………………………………….4
2.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI………………………………………..4
2.1.1. Công dụng………………………………………………………………………….5
2.1.2. Yêu cầu……………………………………………………………………………..6
2.1.3. Phân loại……………………………………………………………………………6
2.1.3.1. Hệ thống treo độc lập…………………………………………………………….6
2.1.3.2. Hệ thống treo phụ thuộc…………………………………………………………6
2.2. CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG TREO………………………………………7
2.2.1. Bộ phận đàn hồi……………………………………………………………………7
2.2.1.1. Nhíp……………………………………………………………………………….7
2.2.1.2. Lò xo trụ…………………………………………………………………………11
2.2.1.3. Thanh xoắn……………………………………………………………………...11
2.2.1.4. Phần tử đàn hồi loại khí nén…………………………………………………...12
2.2.1.5. Phần tử đàn hồi thuỷ khí………………………………………………………..13
2.2.2. Bộ phận hướng……………………………………………………………………16
2.2.2.1. Bộ phận hướng của hệ thống treo phụ thuộc………………………………….16
2.2.2.2. Bộ phận hướng của hệ thống treo độc lập……………………………………..16
2.2.3. Bộ phận giảm chấn……………………………………………………………….17
3.TỔNG THỂ VỀ XE KIA K3000S……………………………………………………19
3.1. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ VỀ XE KIA K3000S………………………………………….19
3.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN. ………………………………………..20
3.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ……………………………………………...20
3.3.1. Hệ thống bôi trơn…………………………………………………………………22
3.3.2. Hệ thống nhiên liệu……………………………………………………………….23
 3.3.3. Sơ đồ hệ thống làm mát………………………………………………………….23
3.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC……………………………..
3.4.1. Ly hợp và hộp số………………………………………………………………….24
3.4.2.. Các đăng …………………………………………………………………………24
3.5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI……………………………………….26
3.6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH…………………………………  28
3.7. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO…………………………………….29
3.8. CÁC BỘ PHẬN KHÁC……………………………………………………………..30
3.8.1. Hệ thống thiết bị điện…………………………………………………………….30
3.8.2.  Khung xe………………………………………………………………………….30
3.8.3. Buồng lái…………………………………………………………………………..31
4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG TREO TRÊN XE KIA K3000S………………………...32
4.1. SƠ ĐỒ CHI TIẾT HỆ THỐNG TREO……………………………………………...32
4.1.1. Hệ thống treo trước………………………………………………………………32
4.1.2. Hệ thống treo sau xe KIA K3000S………………………………………………32
4.2.1 Bộ phận đàn hồi…………………………………………………………………...33
4.2. KẾT CẤU CÁC CHI TIẾT VÀ BỘ PHẬN CHÍNH………………………………. 33
4.2.1 Bộ phận đàn hồi…………………………………………………………………...33
4.2.1.1. Kết cấu của lá nhíp……………………………………………………………...33
4.2.1.2. Kết cấu của bộ nhíp……………………………………………………………..34
4.2.1.3. Ưu nhược điểm………………………………………………………………….34
4.2.2. Bộ phận hướng……………………………………………………………………35
4.2.3. Bộ phận giảm chấn……………………………………………………………….36
5. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG TREO TRÊN XE KIA K3000S ......39
5.1. BỘ PHẬN ĐÀN HỒI………………………………………………………………..39
5.1.1. Âàûc tênh âaìn häöi yãu cáöu...............................39
5.1.2.  Đặc tính đàn hồi của hệ thống treo trước……………………………………….41
5.1.3..  Đặc tính đàn hồi của hệ thống treo sau…………………………………………43
5.2.1. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo trước…….……………………………...45
5.2.2.Sơ đồ tính…………………………………………………………………………..45
5..2.3. Xác định các thông số cơ bản của nhíp trước…………………………………..45
5.2.4.. Tính toán kiểm nghiệm độ bền các lá nhíp……………………………………..46
5.3.1. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo sau…………………………….………..51
5.3.1.1. Xác định các thông số cơ bản…………………………………………………..52
5.3.1.2.Tính toán bộ phận giảm chấn…………………………………………………..52
5.3.1.3. Tính toán kiểm nghiệm độ bền các lá nhíp…………………………………….54
5.3.2.Tính toán bộ phận giảm chấn.........................................55
5.3.2.1. Giảm chấn trước………………………………………………………………...55
5.3.2.2.Giảm chấn sau…………………………………………………………………...63
6.1. CHẨN ĐOÁN SỬA CHỬA HỆ THỐNG TREO…………………………………...71
6.1.1. Bộ phận dẫn hướng………………………………………………………………71
6.1.2. Bộ phận đàn hồi  ...……………………………………………………………….72
6.1.3. Bộ phận giảm chấn ………………………………………………………………73
6.1.4. Bánh xe……...…………………………………………………………………….73
6.1.5. Thanh ổn định…………………………………………………………………….73
6.2.1. Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống treo……………………………………………...74

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: