ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:

Chương 1 : Xây dựng đồ thị phụ tải
Chương 2 : Sơ đồ cấu trúc nhà máy điện
Chương 3 : Chọn máy biến áp điện lực
Chương 4 : Tính toán ngắn mạch
Chương 5: Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp
Chương 6 : Chọn các khí cụ điện chính

Chương 7 : Sơ đồ nối điện
Chương 8 : Tính toán kinh tế - kỹ thuật lựa chọn phương án tối ưu
Chương 9 : Chọn các thiết bị điện
Chương 10 : Tự dùng trong nhà máy điện

Bản vẽ kỹ thuật

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: