Phương pháp luận hồ sơ dự thầu TVGS


1.  Tên dự án:
2.  Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị.
3.  Chủ đầu tư: BBBB
4.  Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung từ Ngân sách Nhà nước.
5.  Văn bản pháp lý:
-  Quyết định số 3699/QĐ-BGDĐT ngày 15/09/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, xây dựng Trường thực nghiệm khoa học giáo dục BBBB.

6.  Địa điểm xây dựng:.
7. Quy mô xây dựng:
+ Phương án xây dựng: Cải tạo, nâng cấp
+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp công trình, cấp II.
III.1.2. HiÓu biÕt vÒ nhiÖm vụ gãi thÇu:
1. Yêu cầu chung đối với tư vấn giám sát.
- Thực hiện ngay từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng.
- Căn cứ vào các tài liệu pháp lý liên quan đến công trình (Quyết định phê duyệt dự
án đầu tư XDCT, Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán...) Hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp
dụng. Các hồ sơ tài liệu liên quan khác.
- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Toàn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: