SÁCH - Các Bài Toán Cơ Bản Của Tối Ưu Hóa Và Điều Khiển Tối Ưu (PGS.TS Nguyễn Nhật Lệ)


Các Bài Toán Cơ Bản Của Tối Ưu Hóa Và Điều Khiển Tối Ưu được áp dụng cho các ngành kỹ thuật và kinh tế. Với những hệ thông tĩnh hoặc hệ thống phụ thuộc thời gian và điều kiện ràng buộc về kỹ thuật, kinh tế, người đặt bài toán thường mong muốn đạt được mục tiêu nào đó.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: