SÁCH - Cơ Cấu Tương Tác Cơ - Điện, Thủy - Khí (Nguyễn Văn Huyền)


NỘI DUNG:

Phần thứ nhất: Cơ cấu tương tác cơ khí - điện

Phân nhóm I: Cơ cấu rơ le

Phân nhóm II: Cơ cấu điều chỉnh

Phân nhóm III: Cơ cấu tiết lưu và phân phối

Phân nhóm IV: Cơ cấu chống rung và tiêu giảm chấn

Phân nhóm V: Cơ cấu nối trục và kết nối

Phân nhóm VI: Cơ cấu dừng - hãm - khóa

Phân nhóm VII: Cơ cấu phanh

Phân nhóm VIII: Cơ cấu đập - ép - dập

Phân nhóm IX: Cơ cấu thiết bị đo lường và thí nghiệm

Phân nhóm X: Cơ cấu chuyển số, đóng - ngắt mạnh

Phân nhóm XI: Cơ cấu tuyển chọn, chuyển và tiếp liệu

Phân nhóm XII: Cơ cấu truyền - dẫn động

Phân nhóm XIII: Cơ cấu điều khiển

Phân nhóm XIV: Cơ cấu làm thủ thuật toán học

Phân nhóm XV: Các cơ cấu khác trước

Phần thứ hai: Cơ cấu tương tác cơ khí - Thủy lực - Khí nén

- A - Các phụ kiện phụ trợ

Phân nhóm I: Van

Phân nhóm II: Phụ kiện chống rung và giảm chấn

Phân nhóm III: Phụ kiện tiết lưu và phân phối

Phân nhóm IV: Phần tử điều chỉnh

Phân nhóm V: Phần tử đo lường và thí nghiệm

Phân nhóm VI: Phần tử dẫn động

Phân nhóm VII: Phần tử mục đích khác trước

- B - Các cơ cấu

Phân nhóm I: Cơ cấu van

Phân nhóm II: Cơ cấu thiết bị nâng tải

Phân nhóm III: Cơ cấu thiết bị đo lường và thí nghiệm

Phân nhóm IV: Cơ cấu dừng - hãm - khóa

Phân nhóm V: Cơ cấu dẫn động

Phân nhóm VI: Cơ cấu phanh

Phân nhóm VII: Cơ cấu rơ le

Phân nhóm VIII: Cơ cấu điều chỉnh

Phân nhóm IX: Cơ cấu bơm piston và bơm cánh phiến quay

Phân nhóm X: Cơ cấu bơm bánh răng và cam quay

Phân nhóm XI: Cơ cấu tiết lưu và phân phối

Phân nhóm XII: Cơ cấu chống rung và giảm chấn

Phân nhóm XIII: Cơ cấu điều khiển

Phân nhóm XIV: Cơ cấu đập - ép - dập

Phân nhóm XV: Cơ cấu khớp nối trục

Phân nhóm XVI: Cơ cấu làm thủ thuật toán

Phân nhóm XVII: Cơ cấu chuyển số - đóng - ngắt mạch

Phân nhóm XVIII: Cơ cấu hộp số và giảm tốc

Phân nhóm XIX: Cơ cấu mục đích khác trước

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: