SÁCH SCAN - Giáo Trình Cấu Tạo Máy Lu (Bộ Xây Dựng)


Cuốn sách giáo trình này trình bày các kiến thức liên quan để làm tài liệu cho muđule sửa chữa và bảo dưỡng máy thi công, cấu tạo máy, sử dụng máy được trình bày theo chương trình khung của tổng cục dạy nghề ban hành.

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: