SÁCH - Giáo Trình Hóa Keo (Nguyễn Tuyên & Nguyễn Thị Vương Hoàn & Nguyễn Phi Hùng)


Giáo trình Hóa keo được biên soạn dựa theo chương trình đào tạo môn Hóa keo – Hóa lý Cao phân tử cơ bản ở bậc đại học. Ngoài mục đích làm tài liệu học tập cho sinh viên đại viên của các ngành ử nhân, ỹ sư Hóa học, Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp, Môi trường… Giáo trình này còn có thể làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học Hóa học và các ngành khác có liên quan.


Nội dung của Giáo trình Hóa keo gồm 6 chương:

Chương 1: Những đặc tính chung của hệ keo. Phương pháp điều chế và tinh chế.
Chương 2: Hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ
Chương 3: Tính chất của hệ keo
Chương 4: Độ bền và sự keo tụ của hệ keo
Chương 5: Nhũ tương
Chương 6: Hợp chất cao phân tử và dung dịch của hợp chất cao phân tử

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: