SÁCH - Kỹ Thuật An Toàn Điện Lưới Hạ Áp (< 1000V) - Vấn Đề Liên Quan Đến Kỹ Thuật An Toàn Trong Cung Cấp Điện (Nguyễn Xuân Phú)


Cuốn sách trình bày những vấn đề chính trong kỹ thuật an toàn cung cấp và sử dụng điện, chủ yếu với mạng lưới điện hạ áp, thường gặp và tiếp xúc trong đời sống và sản xuất hàng ngày.Cuốn sách còn trình bày các bài toán và vấn đề cụ thể ở các chế độ trung tính hạ áp của máy biến áp, rất phổ biến trong sản xuất và sinh hoạt; từ đó đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho người khi người tiếp xúc với các thiết bị sử dụng điện năng. Ở phần này, tác giả còn trình bày thèm yêu cầu và nội dung tổ chức thanh tra kỹ thuật an toàn điện, nhằm đề phòng các sự cố và các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, ảnh hưởng đến an toàn cho người và thiết bị.

Cuốn sách dành phần thích đáng để trình bày: tính toán lựa chọn đường dây dẫn, các khí cụ bảo vệ và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp, nhằm giúp cho đại đa số các bạn có kiến thức khoa học kỹ thuật phổ thông, các sinh viên, học sinh các ngành công nghệ, công nhân ngành điện có thể tính toán lựa chọn các khí cụ bảo vệ phục vụ cho sản xuất và đời sống với yèu cầu đạt được các tiêu chuẩn an toàn đối với cung cấp điện hiện nay.

Do vậy, cuốn sách này gồm hai phần chính sau:

Phần 1: Kỹ thuật an toàn điện
Phần 2: Tính toán lựa chọn dây dẫn, các khí cụ bảo vệ và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong cung cấp điện an toàn.
Cuốn sách đã được các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, các ngành công nghệ, ngành điện, làm tài liệu giảng dạy, tham khảo và đã được tái bản nhiều lần.

Lần tái bản này, qua nhiều năm giảng dạy, qua nhiều cuộc hội thảo ở trong và ngoài nước, tác giả đã biên soạn lại, chọn nội dung rất thiết thực, bổ sung thêm kiến thức mới.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: