SÁCH - Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 Version 14. Tập 1 (Nguyễn Viết Trung Cb)


SAP2000 là phiên bản tốt và thân thiện với người dùng nhất của các chương trình thuộc họ SAP. So với phiên bản SAP đầu tiên năm 1996, SAP2000 là phiên bản đầu tiên của SAP được tích hợp hoàn toàn trong môi trường Windows. Nó có tính năng giao diện đồ họa mạnh, dễ sử dụng và rất hiệu quả. Việc tạo và chỉnh sửa mô hình, thực hiện phân tích, kiểm tra và tối ưu hóa thiết kế, hiển thị và xuất kết quả đầu ra..., đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất. Mô hình kết cấu đơn giản có thể dùng cho nhiều dạng phân tích và thiết kế khác nhau.
SAP2000 phiên bản 14 với rất nhiều tính năng mạnh trong phân tích và thiết kế có thể áp dụng cho rất nhiều dạng công trình khác nhau, như kết cấu dân dụng, kết cấu công trình biển, kết cấu cầu...SAP2000 liên tục được bổ sung và mở rộng để phân tích và thiết kế nhiều dạng kết cấu đặc biệt như: cầu dầm hộp dự ứng lực thi công phân đoạn, cầu dây văng, cầu dây võng, phân tích động đất, phân tích kết cấu dàn khoan trên biển...
Nội dung cuốn sách “Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000. Version 14. Tập 1” giới thiệu tổng quan về SAP2000 V14, các vấn đề cơ bản của SAP2000, hệ thống giao diện đồ họa, menu lệnh và các ví dụ thực hành một số kết cấu cơ bản. Tính năng phân tích và thiết kế cầu của SAP2000/Bridge cũng được giới thiệu trong tập 1.
Sách gồm 9 chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu chung về SAP2000 version 14.
- Chương 2: Mô hình kết cấu trong SAP2000.
- Chương 3: Giao diện SAP2000 version 14.
- Chương 4: Ví dụ phân tích và thiết kế cầu giàn thép.
- Chương 5: Ví dụ tính toán khung phẳng BTCT bằng SAP2000 V14.
- Chương 6: Ví dụ tính nội lực dầm cầu đúc hẫng giai đoạn khai thác.
- Chương 7: Ví dụ thiết kế cầu dầm BTCT thường.
- Chương 8: Ví dụ tính cầu dây văng bằng SAP2000 V14.
- Chương 9: Giới thiệu menu SAP2000/Bridge.

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: