SÁCH SCAN - Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa (PGS.TS. Nguyễn Đăng Hùng)


Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa đề cập đến các tính chất cơ bản, lý thuyết cơ bản về công nghệ, công nghệ sản xuất các loại vật liệu chịu lửa dinat, alumôsilicat, kiềm tính, chứa ZrO2, SiC, chứa carbon, điện nóng chảy, bê tông và vữa chịu lửa, gạch chịu lửa cách nhiệt, bông sợi gốm và một số vật liệu từ oxyt tinh khiết cũng như sản phẩm từ carbide, nitride, boride...


Cuốn sách kiến thức có sửa chữa, bổ sung so với lần xuất bản đầu tiên để làm phong phú thêm nội dung cũng như thỏa mãn yêu cầu của thời đại. Mục tiêu chủ yếu của cuốn sách là truyền tải đến sinh viên, nghiên cứu sinh và các cán bộ những kiến thức cơ bản nhất về vật liệu chịu lửa để có thể nghiên cứu hay tiếp thu được những phát kiến mới trong lĩnh vực này.

Cuốn sách là giáo trình nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng cũng như cán bộ kỹ thuật có liên quan đến việc nghiên cứu, sử dụng và sản xuất các sản phẩm vật liệu chịu lửa.


Thông qua cuốn sách các bạn có thể giải quyết được các vấn đề như:


- Chi tiết nào trong động cơ ô tô của bạn được phủ gốm chịu lửa?

- Động cơ phản lực của máy bay có chi tiết nào được phủ gốm chịu lửa?

- Vật liệu chịu lửa điện nóng chảy, bông gốm chịu lửa, bê tông chịu lửa hay vòng bi gốm ...được chế tạo như thế nào?


NỘI DUNG:


Chương I. Yêu cầu và phân loại vật liệu chịu lửa 


Chương II. Tính chất của vật liệu chịu lửa 


Chương III. Cơ sở lý thuyết kỹ thuật


Chương IV. Vật liệu chịu lửa dinat


Chương V. Vật liệu chịu lửa samôt và bán axit 


Chương VI. Vật liệu chịu lửa Cao Alumin 


Chương VII. Vật liệu chịu lửa manhêdi 


Chương VIII. Vật liệu chịu lửa manhêdi – spinel và spinel 


Chương IX. Vật liệu chịu lửa crôm – manhêdi và manhêdi – crôm


Chương X. Vật liệu chịu lửa forsterit 


Chương XI. Vật liệu chịu lửa đôlômi


Chương XII. Vật liệu chịu lửa chứa zircon


Chương XIII. Vật liệu chịu lửa carborun 


Chương XIV. Vật liệu chịu lửa chứa carbon


Chương XV. Vật liệu chịu lửa điện nóng chảy 


Chương XVI. Vật liệu chịu lửa cách nhiệt 


Chương XVII. Bông sợi gốm chịu lửa 


Chương XVIII. Bê tông chịu lửa


Chương XIX. Vữa chịu lửa xây lò 


Chương XX. Sản phẩm chịu lửa cao từ oxyt tinh khiết 


Chương XXI. Vật liệu chịu lửa carbide, nitride, boride, omposite và carbon 


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE - BẢN MỚI NHẤT (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (BẢN 2006)
M_tả

Không có nhận xét nào: