SÁCH SCAN - Giáo trình thủy lực cấp thoát nước (Nguyễn Văn Sứng & Lâm Minh Triết)


NỘI DUNG:

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỦY LỰC
Chương 2: ÁP LỰC THỦY TĨNH
2.1. Áp suất thủy tĩnh tại một điểm
2.2. Áp lực của chất lỏng lên một mặt phẳng
2.3. Áp lực của chất lỏng lên mặt cong
Chương 3: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHU
YỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG
3.1. Lưu lượng, vận tốc trung bình và các yếu tố của mặt cắt ngang dòng chảy
3.2. Những dạng chuyển động cơ bản của chất lỏng
3.3. Phương trình Becnuli chuyển động bình ổn
3.4. Đường đo áp, đường năng lượng, độ dốc thủy lực và độ dốc đo áp
3.5. Năng lượng và công suất của dòng chảy
3.6. Sự phân bố áp suất thủy động trong dòng chảy
3.7. Dòng tia
3.8. Định luật động lượng hoặc xung lực
Chương 4: TỔN THẤT ÁP LỰC TRONG CẤP THOÁT NƯỚC
4.1. Các trạng thái chảy và tổn thất áp lực
4.2. Tổn thất áp lực dọc đường và phân bố vận tốc trên mặt cắt ngang của dòng chảy
...

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: