SÁCH SCAN - Hương liệu mỹ phẩm (Vương Ngọc Chính)


Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về hoá hương liệu như: Mùi, các nguồn hương liệu thiên nhiên, phương pháp tách hợp chất thơm, tách hợp chất quan trọng trong tinh dầu, hợp chất có hương tính... và các hoá mỹ phẩm: Sinh lí cơ bản của các đối tượng mỹ phẩm, nguyên liệu cơ bản dùng trong mỹ phẩm, sử dụng nước trong công nghệ mỹ phẩm, nhũ mỹ phẩm...LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: