SÁCH SCAN - Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Nguyễn Việt Kỳ & Ngô Đức Chân & Các TG)


Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành đã ký Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Quy định này quy định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất; việc bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm hiện trường, khai thác nước dưới đất, hoạt động xây dựng, khoáng sản và các hoạt động khác liên quan đến nguồn nước dưới đất.LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.M_tả

Không có nhận xét nào: