Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS – THPT chu văn an


Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và TDTT.
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.
Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.
Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8.
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho phép thành lập trường THCS và THPT Chu Văn An.

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Nguyenthanhdao) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: