Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho cụm dân cư khu đô thị Đại Phú xã Đồng Hòa, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương với công suất 3200m3 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong suốt gần 3 năm học tập tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh em đã được quý Thấy, Cô Khoa Môi Trường hết lòng giảng dạy, truyền đạt những kiến thức hữu ích trong suốt quá trình học tập cũng như động viên góp ý giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp và đó cũng là một hành trang quý báu giúp em bước vào đời. Em xin chân thành cảm ơn.


         Em xin chân thành tỏ lòng biết ơn đối với Cô Th.s VÕ HỒNG THI đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

        Trong quá trình thực hiện các nghiên cứu trong đề tài em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý Thầy Cô làm việc tại phòng thí nghiệm khoa môi trường đã nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ cho em hoàn thành đề tài.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 1
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 2
     1.2.1 Mục tiêu trước mắt: 2
     1.2.2 mục tiêu lâu dài: 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 2
1.4. NÔI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 2
1.5.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 3
1.6. Ý NGHĨ CỦA ĐỀ TÀI: 3
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP
2.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP : 4
2.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC CẤP: 5
2.3 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC: 6
2.4 CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CHO CHẤT LƯỢNG NƯỚC: 10
     2.4.1 Các thông số vật lý: 10
             2.4.1.1 Nhiệt độ nước (oC,oK): 10
             2.4.1.2 Độ màu: 10
             2.4.1.3 Độ đục: 11
             2.4.1.4 Mùi vị: 11
             2.4.1.5 Độ dẫn điện: 11
             2.4.1.6 Tính phóng xạ: 11
             2.4.1.7 Hàm lượng chắt rắn trong nước: 11
     2.4.2 Các chỉ tiêu hóa học: 12
             2.4.2.1 Độ pH: 12
             2.4.2.2 Độ kiềm của nước: 13
             2.4.2.3 Độ cứng của nước: 13
             2.4.2.4 Hàm lượng oxy hòa tan DO (Disoived Oxygen): 13
             2.4.2.5 Các hợp chất chứa Nitơ: 14
             2.4.2.6 Các hợp chất chứa Photpho: 14
             2.4.2.7 Các hợp chất Sắt, Mangan: 15
             2.4.2.8 Các chất khí hòa tan: 15
             2.4.2.9 Các hợp chất silic: 15
             2.4.2.10 Clorua Cl- : 16
             2.4.2.11 Sunfat  SO42- : 16
             2.4.2.12 Các kim loại nặng có tính độc cao: 16
             2.4.2.13 Hóa chất bảo vệ thực vật: 17
2.4.3 Các chỉ tiêu vi sinh: 17
             2.4.3.1 Vi trùng gây bệnh: 17
             2.4.3.2 Các loại rong tảo: 18
2.5 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NƯỚC CẤP: 18
     2.5.1 Chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt: 18
     2.5.2 Chất lượng nước cấp cho sản xuất: 20
2.6 TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP: 20
     2.6.1 Các biện pháp xử lý : 20
     2.6.2 Một số công đoạn xử lý nước cơ bản: 21
     2.6.3 Dây chuyền công nghệ xử lý nước: 24
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI PHÚ
3.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: 25
3.2 KHÁI QUÁT VỀ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI PHÚ: 26
CHƯƠNG 4: NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ LỰA CHỌN
4.1 CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC Ở KHU VỰC: 27
4.1.1 Nguồn nước ngầm: 27
4.1.2 Nguồn nước mặt: 27
4.1.3 Lựa chọ nguồn nước: 27
4.2 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC THÔ: 27
4.3 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN: 29
4.3.1 Phân tích lựa chọn sơ đồ công nghệ: 29
4.3.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 30
4.3.3 Mô tả sơ đồ công nghệ: 30
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
5.1  CÔNG SUẤT CỦA CÔNG TRÌNH: 32
5.2  TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THU -  TRẠM BƠM  CẤP I: 33
5.2.1 CÔNG TRÌNH THU: 33
       5.2.1.1 Vị trí của công trình thu: 33
       5.2.1.2 Tính  toán công trình thu: 34
I-  Sơ đồ tính toán: 34
II- Tính toán : 35
1) Song chắn rắn: 35
2) Lưới chắn rắn: 36
3) Ngăn thu: 37
4) Ngăn hút: 38
5) Tính toán cáo trình mặt nước trong ngăn thu và ngăn hút: 39
5.2.2 TRẠM BƠM CẤP I: 40
             5.2.2.1 Lưu lượng: 40
             5.2.2.2 Cột áp: 41
             5.2.2.3 Chọn bơm: 43
             5.2.2.4 Bơm chữa cháy ở trạm bơm cấp I: 43
5.3 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP: 45
5.3.1 Lượng hóa chất cần dùng: 45
5.3.2 Bể hòa trộn và bể tiêu thụ vôi sữa: 46
5.3.3 Bể hòa trộn và bể tiêu thụ phèn: 49
5.3.4 Bể trộn cơ khí: 54
5.3.5 Bể phản ứng cơ khí: 55
5.3.6 Bể lắng li tâm: 58
5.3.7 Bể lọc nhanh trọng lực: 64
5.3.8 Bể chứa nước sạch: 75
5.3.9 Khử trùng: 78
5.3.10 Hồ lắng – sân phơi bùn: 79
5.4 TRẠM BƠM CẤP II: 80
5.4.1 Ống hút, ống đẩy: 80
5.4.2 Bơm sinh hoạt: 80
5.4.3 bơm chữa cháy: 82

CHƯƠNG 6: KHÁI TOÁN KINH TẾ
6.1 CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BAN ĐẦU: 85
6.1.1 Chi phí xây dựng công trình thu và trạm bơm cấp I: 85
6.1.2 Chi phí xây dựng trạm xử lý ( bao gồm cả bể chứa): 86
6.1.3 Chi phí xây dựng trạm bơm cấp II: 86
6.1.4 Tổng chi phí xây dựng ban đầu: 87
6.2 SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN: 88
6.3 CÁC CHI PHÍ KHÁC: 89
6.3.1 Chi phí khấu hao: 89
6.3.2 Chi phí công nhân: 89
6.3.3 Chi phí điện năng tiêu thụ: 89
6.3.4 Chi phí hóa chất sử dụng: 90
6.3.5 Tổng chi phí quản lý vận hành hàng năm: 90
6.3.6 Giá thành xử lý 1 m3 nước: 90
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
7.1 KẾT LUẬN: 91
7.2 :ĐỀ XUẤT: 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: