Xây dựng hệ thống haccp trong nhà máy sản xuất chè đen


Cây chè đã có ở Việt Nam từ lâu đời, do điều kiện đất đai, khí hậu thích hợp, cây chè trồng ở Việt Nam sinh trưởng và phát triển mạnh. Với kinh nghiệm cổ truyền, kết hợp với kinh nghiệm tiên tiến của các nước trên thế giới, việc trồng chè ở nước ta đã từng bước được cải thiện, phương pháp canh tác, lai tạo giống, chăm sóc cải tạo cây chè và đã có những điển hình về năng suất thu hoạch nguyên liệu chè: 6-8 tấn/ha ở một số hợp tác xã và 10-15 tấn/ha ở một số nông trường chè, đặc biệt có những nơi chè cao sản đã đạt 19-20 tấn/ha. Ở nước ta, hầu hết các tỉnh có trồng chè, những vùng trồng chè tập trung ở nước ta là:

- Vùng chè Thượng du: Gồm các tỉnh Hà Tuyên, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu…, nói chung là vùng miền núi phía Bắc nước ta, sản lượng chè của vùng này chiếm khoảng 25% tổng số nguyên liệu chè ở miền Bắc. Giống chè chủ yếu được trồng trong vùng này là chè Shan, vùng chè này có một số sản phẩm chè đặc sản như chè mạn, chè Shan, chè Lục…, một phần dùng để xuất khẩu, một phần để tiêu thụ tại chỗ. Theo phương hướng phát triển lâu dài, vùng trồng chè này sẽ là trọng điểm sau vùng chè
trung du
- Vùng chè trung du gồm các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Thái đây là vùng chè chủ yếu của nước ta, sản lượng nguyên liệu chè chiếm khoảng 70% tổng sản lượng nguyên liệu chè miền Bắc, có hai loại sản phẩm chính là chè đen và chè xanh xuất khẩu, giống chè được trồng chủ yếu ở đây là giống chè trung du
- Vùng chè Tây Nguyên: chủ yếu gồm các tỉnh Gia Lai, Kontum. Giống chè chủ yếu được trồng ở đây là giống chè Ấn Độ, giống chè Shan.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: