Đánh giá hiện trạng môi trường rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất biện pháp quản lý


Nước ta có đường bờ biển kéo dài hơn 3200 km, do vậy các loại hình đất ngập nước ven bờ rất phong phú (như rừng ngập mặn, bãi triều lầy, vịnh, bán đảo, cửa sông, rạn san hô...). Tuy nhiên, những hoạt động khai thác quá mức và gây ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đây đã làm thu hẹp đáng kể hệ sinh thái này, mà rõ nhất là rừng ngập mặn.


Cách TPHCM 50km, Cần Giờ là huyện lớn nhất của TPHCM, và cũng là Huyện có diện tích cây xanh lớn nhất. Về mặt vị trí địa lý, huyện Cần Giờ – TP.HCM như là hạt nhân của 4 tỉnh thành: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. Nếu chúng ta vượt qua được trở ngại đường thủy (các cầu, cảng liên thông) thì Cần Giờ là trung tâm và là cầu nối phát triển kinh tế liên vùng của các tỉnh thành phía Nam, là hướng giao thông đường bộ ngắn nhất từ các tỉnh Long An, Tiền Giang với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vùng Tàu. Cần Giờ còn là “lá phổi” của TPHCM. Với diện tích hơn 37.000 hecta, rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà sinh thái, khí hậu, chắn sóng, chóng xói lở,...

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2
2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: 3
3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4
5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN HUYỆN CẦN GIỜ 5
1.1.  Tổng quan huyện Cần Giờ 5
1.2    Đặc điểm địa hình 8
1.3    Đặc điểm khí hậu – khí tượng 9
1.4    Hệ thống thủy văn 12
1.5    Đặc điểm hải văn 19
1.6    Đặc điểm địa tầng 22
1.7    Đặc điểm địa chất thủy văn 25
1.8    Đặc điểm môi trường địa chất 28
1.9    Đặc điểm thổ nhưỡng 32
1.10  Đặc điểm địa mạo 33
1.11  Đặc điểm kinh tế xã hội 39
CHƯƠNG 2  RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ 41
2.1   Khái niệm 41
2.2   Phân bố rừng ngập mặn ở Việt Nam 42
2.3   Lịch sử phát triển RNM Cần Giờ 45
2.4   Chức năng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 49
2.5   Hệ thống sinh thái khu dự trữ sinh quyển RNM Cần Giờ 52
CHƯƠNG 3  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ 58
3.1. Môi trường nước 58
3.2. Môi trường đất 66
3.3. Môi trường không khí 72
3.4. Tài nguyên sinh vật RNM Cần Giờ 73
CHƯƠNG 4  ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LY RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ 77
4.1. Áp dụng 12 nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái theo công ước đa dạng sinh học 77
4.2. Công cụ pháp lý 85
4.3. Công cụ kinh tế 86
4.4. Công cụ giáo dục – đào tạo,  truyền thông 88
4.5. Cơng cụ quy hoạch – phn vng 88
CHƯƠNG 5  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 91
5.1. Kết luận 91
5.2. Kiến nghị 91
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: