Bài thảo luận Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay


Vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nguồn vốn ngắn hạn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong thời gian ngắn. Có thể nhận thấy được vai trò quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp. Nó mang lại cho doanh nghiệp được nhiều lợi thế như; cải tiến được mẫu mã, đáp ứng được chất lượng của sản phẩm và nhu cầu của thị trường điều mà các doanh nghiệp luôn mong muốn. Nhờ đó mà các doanh nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nâng cao uy tín của mình trên thương trường mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư. Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh.


Trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, người ta chú ý đến việc quản lý việc huy động và luân chuyển của vốn. Vậy yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là họ cần phải có sự quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ ngắn hạn này nhằm bảo toàn và phát triển tài chính của công ty, đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển và vững mạnh. Với tầm quan trọng đó nhóm chúng tôi xin đi vào nghiên cứu đề tài “Thực trạng việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp hiện nay”

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: