Công nghệ D2D trong hệ thống LTE-A.


Hiện nay cùng với xu hướng phát triển của công nghệ điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, tốc độ phát triển của các mạng không dây cũng như nhu cầu của người sử dụng về các dịch vụ vô tuyến ngày một gia tăng. Nhu cầu bức thiết về mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng tốc độ truy nhập đòi hỏi nhiều tổ chức khoa học trên thế giới phải tập trung nghiên cứu để tìm ra những giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu trên.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị đầu cuối thông minh và mạng di động thông tin LTE-A (Long Term Evolution - Advanced), giao tiếp Thiết bị đến Thiết bị (D2D – Device To Device) là tính năng mới đầy hứa hẹn cho các đầu cuối trong mạng LTE-A. Trong mạng di động truyền thống, các thiết bị kết nối với nhau qua các đường giao tiếp lên xuống qua trạm thu phát gốc. Việc bắt buộc phải qua các trạm thu phát không đáp ứng được các dịch vụ, ứng dụng dựa trên các thiết bị gần nhau trong mạng. Kiến trúc D2D trong hệ thống LTE-A ra đời với mục đích hỗ trợ các thiết bị gần nhau trong mạng có thể giao tiếp trực tiếp với nhau qua đó đảm bảo các dịch vụ, ứng dụng cho các thiết bị này đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên cũng như chất lượng của mạng LTEA[6]. Với D2D, các thiết bị gần nhau có thể phát hiện, trao đổi và giao tiếp dữ liệu trực tiếp với nhau sử dụng sóng vô tuyến của mạng. Thêm vào đó, vì giao tiếp với nhau trong khoảng cách gần nhau, Truyền thông D2D rất an toàn và bảo mật [7].

NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. 4
DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC .......................................................................... 8
DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... 9
DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................. 10
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 12
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................... 14
1.1. Hệ thống thông tin di động .................................................................................. 14
1.1.1. Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động ............................................ 14
1.1.2. Xu hướng công nghệ......................................................................................... 22
1.1.2.1. Công nghệ OFDM và OFDMA ..................................................................... 23
1.1.2.2. Công nghệ MIMO.......................................................................................... 25
1.1.2.3. Công nghệ trạm lặp ........................................................................................ 30
1.2.1.4. Công nghệ CoMP .......................................................................................... 35
1.1.3. Những vấn đề còn tồn tại trong các thế hệ thông tin di động ........................... 35
1.2. Nội dung nghiên cứu............................................................................................ 37
1.3. Kết luận ................................................................................................................ 39
CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG D2D TRONG HỆ THỐNG LTE-A.... 40
2.1. Giới thiệu chung .................................................................................................. 40
2.2. Chuẩn 3GPP cho công nghệ D2D trong LTE-A ................................................. 41
2.3. Các khối chức năng D2D trong mạng LTE-A ..................................................... 41
2.3.1. Lớp giao thức và điều khiển kênh mang ....................................................... 43
2.3.2. Kiến trúc tham chiếu D2D ............................................................................ 45
2.3.3. Cấu trúc khung trong giao tiếp D2D ............................................................. 46
2.3.4. Đồng bộ ......................................................................................................... 47
2.3.5. Đo đạc kênh ................................................................................................... 47
2.3.6. Điều khiển công suất ..................................................................................... 48
2.4. Các cách kết nối D2D trong mạng. ...................................................................... 49
2.5. Mô Hình truyền thông D2D ................................................................................. 51
2.6. Lựa chọn phương thức truyền thông D2D. .......................................................... 58

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: