Công nghệ sản xuất cà chua cô đặc


Cà  chua cô đặc là một trong những sản phẩm chính của công nghiệp đồ hộp rau quả, được coi là bán chế phẩm vì nó được dùng để chế biến các loại đồ hộp khác như đồ hộp xốt các loại, nước xốt của đồ hộp thịt, cá, rau, để làm nguyên liệu nấu nướng. Cà chua cô đặc được chế biến bằng cách cô đặc thịt cà chua (theo mức độ khác nhau) sau khi đã nghiền nhỏ và loại bỏ hạt, vỏ.
Ở Liên Xô người ta phân loại cà chua cô đặc như sau:
Pure cà chua: có độ khô 12, 15 và 20%
Cà chua cô đặc loại độ khô 30, 35 và 40%
Cà chua cô đặc loại độ khô 50 – 70%
Bột cà chua: độ khô 88 – 95%


NỘI DUNG:

 1. Tổng quan về sản phẩm đồ hộp cà chua cô đặC
1.1 Giới thiệu chung về sản phẩm đồ hộp cà chua cô đặc
1.2 Sản phẩm thị trường
1.3 Giá trị dinh dưỡng của sản phẩm
2. Tổng quan về nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp cà chua cô đặc.
2.1 Nguyên liệu cà chua
2.1.1 Giới thiệu chung về cây cà chua
2.1.2 Thành phần hóa học
2.1.3 Yêu cầu nguyên liệu và đặc điểm cần chú ý
2.2 Nguyên liệu phụ
2.3 Bao bì đồ hộp cà chua cô đặc
2.3.1 Vai trò của bao bì
2.3.2 Bao bì sắt tây
3. Vận chuyển, tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu cà chua
3.1 Vận chuyển và tiếp nhận nguyên liệu cà chua
3.2 Bảo quản nguyên liệu cà chua
3.2.1 Phân loại và tuyển chọn trước khi đưa vào bảo quản
3.2.2 Quy cách sắp xếp. 15
3.2.3 Thời gian bảo quản
3.2.4 Kho bảo quản
4. Quy trình sản xuất
4.1 Sơ đồ khối
4.2 Thuyết minh quy trình
4.2.1 Lựa chọn
4.2.2 Rửa
4.2.3 Xé tơi 20
4.2.4 Đun nóng
4.2.5 Chà
4.2.6 Cô đặc
4.2.7 Xử lý bao bì
4.2.8 Rót hộp
4.2.9 Ghép nắp
4.2.10 Thanh trùng
4.2.11 Bảo ôn
4.3 Thiết bị chính được sử dụng trong quy trình
4.3.1 Băng chuyền bằng ống
4.3.2 Máy rửa thổi khí
4.3.3 Máy chà cánh đập
4.3.4 Thiết bị cô đặc chân không ba nồi
4.3.4 Thiết bị rót sản phẩm
4.3.6 Thiết bị thanh trùng
5. Các nguyên nhân gây hư hỏng đồ hộp
5.1 Do vi sinh vật
5.2 Do các hiện tượng háo học
5.3 Do các ảnh hưởng cơ lý
5.4 Các cách xử lý đồ hộp hư hỏng
6. PR sản phẩm cà chua cô đặc

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: