Giới thiệu về lý thuyết trò chơi Thuật toán Min-Max&Alpha-Beta và ứng dụng trong trò chơi cờ Caro


Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học, nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình huống chiến thuật, trong đó các đối thủ cố gắng làm tối đa kết quả thu được của mình.Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay thì  Lý thuyết trò chơi thu hút được rất nhiều sự chú ý của các nhà khoa học máy tính do ứng dụng của nó trong Trí tuệ nhân tạo và điều khiển học…
Trong báo cáo này, em sẽ trình bày một trong những ứng dụng của Lý thuyết trò chơi, đó là giải thuật tìm kiếm Min-Max, Alpha-Beta và ứng dụng trong việc xây dựng 1 chương trình trò chơi đối kháng, cụ thể là trò chơi cờ caro .


NỘI DUNG:

Lời mở đầu 3
I. Giới thiệu về lý thuyết trò chơi và ứng dụng 4
II. Giới thiệu trò chơi đối kháng và lịch sử các chương trình cờ 5
2.1.Trò chơi đối kháng 5
2.2. Lịch sử các chương trình cờ 6
2.3.Giới thiệu về trò chơi Cờ caro (Gomoku) 9
III. Phân tích bài toán 12
3.1. Biểu diễn bài toán dưới dạng cây trò chơi (Game Tree) 12
3.2. Chiến lược tìm kiếm 13
3.2.1 Thuật toán vét cạn liệu có được sử dụng? 14
3.2.2. Không gian tìm kiếm nước đi & chiến lược tìm kiếm trong cờ Caro 14
IV. Thuật toán 15
4.1.Thuật toán Min-Max 15
4.2.Thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta 20
Giới thiệu sản phẩm 23
Kết Luận 27
Tài Liệu Tham Khảo 27

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: