MẠCH đèn GIAO THÔNG DÙNG IC số hiển thị ra đèn led và led 7 đoạn (có sơ đồ và mạch in)


1.2 Giới thiệu chung về mạch đèn giao thông dùng IC số

Mạch đèn giao thông dùng IC số mô tả lại cách thức hoạt động của một trụ đèn giao thông ngoài thực tế với bảng hiển thị thời gian 2 chữ số và 3 đèn hiệu lệnh (xanh, đỏ, vàng). Do sử dụng các linh kiện chính trong mạch là IC số nên mạch chỉ có thể
mô tả lại được 1 chế độ duy nhất ( thời gian hiển thị không thay đổi được sau khi thiết đặt ) so với nhiều chế độ của một trụ đèn giao thông thực tế.


1.3 Các linh kiện điện tử sử dụng trong mạch

1.1.1 IC 74192

IC 74192 là loại IC số dùng để đếm nhị phân ( cách thức hoạt động tương tự một bộ đếm bất đồng bộ). Ngoài khả năng đếm tiến như các IC cùng loại thì IC 74192 còn có thể đếm lùi.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: