Nghiên cứu nhân giống cây bưởi diễn (Citrus Grandis L.) bằng kỹ thuật nuôi cấu in vitro (Luận văn thạc sĩ)


Cây Bưởi (Citrus grandis L.) là một trong những loại cây ăn quả thương mại chủ lực, có lịch sử phát triển lâu đời ở nước ta. Do có phổ thích nghi rộng nên được trồng trên khắp các vùng sinh thái của cả nước từ Bắc vào Nam tạo nên những vùng quả đặc sản nổi tiếng như: Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi Diễn (Từ Liêm, Hà Nội), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Da Xanh (Bến Tre), bưởi Đỏ (Thanh Hóa), bưởi Năm Roi,…. Mỗi loại bưởi có hương vị đặc trưng riêng. Diện tích và sản lượng cây bưởi tăng không chỉ tạo cảnh quan đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhiều nhà vườn trồng bưởi sau 4 - 5 năm có thể thu lãi 40 - 100 triệu đồng/ha, năng suất cao tới 250 quả/cây ở vườn có mật độ khoảng 1000 - 1200 cây/ha [8].


NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................... iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................. v
DANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................. vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Đặt vấn đề ........................................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 2
3. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 2
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU ........................................................ 3
1.1. Nguồn gốc và phân loại cây bưởi ................................................................ 3
1.1.1. Nguồn gốc.................................................................................................. 3
1.1.2. Phân loại .................................................................................................... 3
1.1.3. Đặc điểm hình thái ..................................................................................... 4
1.2.4. Cây bưởi Diễn............................................................................................ 5
1.2. Thành phần hóa học và giá trị sử dụng của cây bưởi ................................... 7
1.2.1. Thành phần hóa học................................................................................... 7
1.2.2. Giá trị sử dụng của cây bưởi...................................................................... 7
1.3. Một số giống bưởi chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam.............................. 8
1.3.1. Trên thế giới .............................................................................................. 8
1.3.2. Ở Việt Nam ................................................................................................ 9
1.4. Tình hình sản xuất bưởi trên thế giới và Việt Nam .................................... 10
1.4.1 Tình hình sản xuất bưởi trên thế giới ....................................................... 10
1.4.2. Tình hình sản xuất bưởi ở Việt Nam ....................................................... 11
1.5. Kĩ thuật nhân giống in vitro........................................................................ 13
1.6. Một số thành tựu trong nhân giống cây có múi .......................................... 19

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 22
2.1. Vật liệu và hóa chất .................................................................................... 22
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu.................................................................................. 22
2.1.2. Hóa chất, thiết bị ...................................................................................... 22
2.2. Địa điểm nghiên cứu................................................................................... 23
2.3.Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 23
2.3.1. Phương pháp pha môi trường và nuôi cấy............................................... 23
2.3.2. Phương pháp nuôi cấy in vitro ................................................................ 23
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................... 26
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...................................................... 27
3.1. Kết quả khử trùng hạt cây bưởi Diễn ......................................................... 27

3.2. Kết quả tạo chồi in vitro cây bưởi Diễn ..................................................... 28
3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự phát sinh chồi của mẫu cấy ......... 29
3.2.2. Ảnh hưởng của kinetin đến sự phát sinh chồi của mẫu cấy .................... 32
3.2.3. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và kinetin đến sự phát sinh chồi của mẫu cấy ... 34
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 đến sự kéo dài chồi ở cây
bưởi Diễn ........................................................................................................... 36
3.4. Kết quả tạo cây bưởi Diễn in vitro hoàn chỉnh .......................................... 39
3.4.1. Ảnh hưởng của IBA đến sự phát sinh rễ cây bưởi Diễn ......................... 39
3.4.2. Ảnh hưởng của α-NAA đến sự phát sinh rễ ở cây bưởi Diễn ................. 41
3.5. Kết quả ra cây ngoài vườn ươm ................................................................. 42
3.5.1. Giai đoạn bầu đất ..................................................................................... 42
3.5.2. Ra cây ngoài vườn ươm........................................................................... 44
1. Kết luận .......................................................................................................... 46
2. Đề nghị........................................................................................................... 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 47

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: