ĐỒ ÁN - Khảo sát hệ thống tăng áp động cơ MAZDA WL TURBO (Thuyết minh + Bản vẽ)


Đề tài đồ án tốt nghiệp được giao là công việc cuối cùng trong chuyên ngành đào tạo kỹ sư của trường đại học Bách khoa Đà Nẵng mà mọi sinh viên trước khi bước vào thực tế công việc phải thực hiện. Nó giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại kiến thức từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước khi bước vào công việc thực tế của một kỹ sư tương lai.

Ngành động cơ đốt trong đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Để hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển của các quá trình tăng áp cho tới các biện pháp tăng áp và cuối cùng là những hư hỏng thông thường cũng như việc tính toán kiểm nghiệm bộ tuabin tăng áp. Trong đó, Tăng áp tuabin khí là một loại tăng áp phổ biến hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu một cách toàn diện về vấn đề tăng áp cho động cơ đốt trong nói chung và cho một hệ thống tăng áp tuabin khí cụ thể của một động cơ nói riêng là rất cần thiết. Chính vì vậy, em chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG TĂNG ÁP TRÊN ĐỘNG CƠ MAZDA WL TURBO”
Tuy nhiên do những hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức cũng như tài liệu tham khảo, nên trong phạm vi đồ án này em không thể trình bày được hết các vấn đề liên quan cũng như tìm hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa hệ thống này với hệ thống khác. Vì thế chắc chắn không tránh khỏi những sai sót trong vấn đề thực hiện. Rất mong có được sự  quan tâm chỉ bảo hơn nữa của các thấy cô cùng các bạn.

NỘI DUNG:

1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài. 5
2. Giới thiệu về động cơ MAZDA WL TURBO. 5
2.1.  Các đặc điểm và thông số kỹ thuật của động cơ MAZDA WL TURBO. 6
2.2. Đặc điểm các cụm chi tiết,cơ cấu và hệ thống của động cơ MAZDA WL TURBO. 7
2.2.1. Đặc điểm các cụm chi tiết, cơ cấu trên động cơ MAZDA WL TURBO. 7
2.2.1.1. Nhóm Pittông. 8
2.2.1.2. Nhóm thanh truyền. 9
2.2.1.3. Trục khuỷu. 10
2.2.1.4. Cơ cấu phân phối khí. 10
2.2.2. Đặc điểm các hệ thống trên động cơ MAZDA WL TURBO 11
2.2.2.1. Hệ thống làm mát. 11
2.2.2.2. Hệ thống bôi trơn. 12
2.2.2.3. Hệ thống nhiên liệu. 13
2.2.2.4. Hệ thống nạp, thải. 15
3. Lý thuyết tăng áp động cơ. 15
3.1. Định nghĩa tăng áp. 15
3.2. Mục đích của tăng áp. 15
3.3. Phân loại tăng áp. 16
3.3.1. Biện pháp tăng áp nhờ máy nén. 16
3.3.1.1. Tăng áp cơ giới. 16
3.3.1.2. Động cơ tăng áp bằng tuabin khí. 17
3.3.1.3. Tăng áp hỗn hợp. 19
3.3.2. Biện pháp tăng áp không có máy nén. 21
3.3.2.1. Tăng áp dao động và cộng hưởng. 21
3.3.2.2.Tăng áp trao đổi sóng áp suất. 24
3.3.2.3. Tăng áp tốc độ. 26
3.3.2.4. Tăng áp cao. 26
3.3.2.5. So sánh ưu nhược điểm của hệ thống tăng áp có máy nén và hệ thống tăng áp không có  máy nén. 26
3.4. Tăng áp cho động cơ Diezen. 26
3.4.1. Tăng áp cho động cơ Diezen bốn kỳ. 26
3.4.2.Tăng áp cho động cơ Diezen hai kỳ. 28
3.5. Tăng áp cho động cơ xăng và động cơ ga. 29
3.5.1. Tăng áp cho động cơ xăng. 29
3.5.2. Tăng áp cho động cơ ga. 31
3.6. Đặc tính của tuabin-máy nén. 31
3.6.1. Đặc tính của máy nén. 31
3.6.2. Đặc tính của tuabin. 33
3.6.3. Đặc tính của cụm tuabin-máy nén. 34
4. Khảo sát hệ thống tăng áp động cơ  MAZDA WL TURBO 35
4.1. Đặc điểm hệ thống tăng áp động cơ MAZDA WL TURBO. 35
4.2. Hệ thống nạp động cơ MAZDA WL TURBO. 36
4.2.1. Nguyên lý làm việc của hệ thống nạp động cơ MAZDA WL TURBO. 37
4.2.2. Đặc điểm kết cấu các bộ phận trong hệ thống nạp. 37
4.3. Hệ thống thải động cơ MAZDA WL TURBO. 38
4.3.1. Nguyên lý làm việc của hệ thống thải động cơ MAZDA WL TURBO. 38
4.3.2. Đặc điểm kết cấu các bộ phận trong hệ thống thải động cơ MAZDA WL TURBO. 39
4.4. Đặc điểm kết cấu hệ thống tăng áp động cơ MAZDA WL TURBO. 41
4.4.1. Bộ Tuabin tăng áp. 41
4.4.2. Van giảm áp và bộ phận chấp hành. 49
4.4.3. Hệ thống bôi trơn và làm mát trong bộ tuabin. 51
4.4.4. Bộ bù tua bin tăng áp. 52
4.4.5. Phối hợp giữa TB-MN với ĐCĐT. 54
5. Tính toán kiểm nghiệm bộ tuabin tăng áp 55
5.1. Các số liệu cho trước và các thông số chọn. 55
5.2. Tính toán các thông số làm việc tuabin-máy nén. 56
5.3. Tính toán bộ tuabin tăng áp. 59
5.3.1. Tính toán máy nén. 59
5.3.2. Tính toán tuabin. 70
6.Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục 76
6.1. Xác định các hư hỏng và biện pháp khắc phục. 77
6.1.1. Động cơ khó tăng tốc, tụt công suất hoặc tiêu hao nhiên liệu lớn. 77
6.1.2. Có tiếng ồn bất thường. 78
6.1.3. Tiêu hao dầu lớn và khói xanh. 78
6.2. Hệ quả các hư hỏng và biện pháp khắc phục. 79
6.2.1. Thiếu dầu. 79
6.2.2. Vật lạ rơi vào TB. 79
6.2.3. Dầu bẩn. 79
6.3. Kiểm tra hệ thống tăng áp của động cơ. 79
6.3.1. Kiểm tra hệ thống nạp khí. 79
6.3.2.  Kiểm tra hệ thống thải. 79
6.4. Các chú ý khi sử dụng hệ thống tăng áp. 80
6.5. Tháo và lắp cụm tuabin - máy nén. 81
6.5.1. Các chú ý khi tháo lắp. 81
6.5.2. Các chú ý khi bảo dưỡng, sửa chữa. 82
6.5.3. Kiểm tra tuabin tăng áp. 83
6.5.3.1. Kiểm tra tua bin tăng áp trên xe. 83
6.5.3.2. Kiểm tra tua bin tăng áp tháo khỏi xe. 84
Kết luận 85
Tài liệu tham khảo 86

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: