ĐỒ ÁN - Sản xuất cao su kỹ thuật


Cao su có một bề dày lịch sử phát triển rất lâu ñời, kèm theo lịch sử phát triển cao su là việc sản xuất ra những sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của ñời sống con người. Lịch sử phát hiện cây cao su là một chuỗi những con số không rõ ràng về năm tháng, do ñó, chúng ta sẽ bắt ñầu từ khi conngười biết sử dụng cao su ñể làm những vật dụng có ích, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cộng ñồng. - Năm 1615, con người bắt ñầu biết ñến cao su qua sách có tựa ñề “De la monarquia Indiana” của Juan de Torquemada, viết về lợi ích và công dụng phổ cập của cây cao su, nói ñến một chất có tên là “ulei” do dân ñịa phương Mêhicô chế tạo từ mủ cây gọi là “ule” mà họ dùng làm vải quần áo không thấm nước.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: