Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm bằng UML


Trong những năm gần đây, khi khoa học và công nghệ phát triển đã có những hệ thống thông tin mạnh mẽ và do nhiều người, nhóm tổ chức xây dựng. Một hệ thống thông tin cũng không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu đó chính là hệ thống quản lí điểm của sinh viên các trường đại học cao đẳng thông qua mô hình Client-> Sever
Có thể nói đây là một hệ thống cũng khá là phức tạp và quan trọng mà trong bài tập này em xin trình bày một số vấn đề về hệ thống quản lí điểm sinh viên trường đại học cao đẳng.
Do tầm kiến thức và thời gian nghiên cứu có hạn nên nhóm chỉ xin trình bày những ý chính trong bản báo cáo này

CHƯƠNG 1:XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH
CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Và em cũng xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Nguyên Hoàng đã giúp em hoàn thành bài tập lớn này
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 3
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: 3
1.1 Cơ cấu tổ chức: 3
1.2 Yêu cầu: 4
1.2.1 Chức năng: 4
1.2.2 Yêu cầu hệ thống 4
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH 5
2.1 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ: 5
2.1.1 Các thừa tác viên nghiệp vụ: 5
2.1.2 Các usercase nghiệp vụ 5
2.1.3 Lược đồ usercase nghiệp vụ 8
2.2 Phân tích yêu cầu hệ thống 9
2.2.1 Danh sách tác nhân: 9
2.2.2 Danh Sách UseCase 9
2.2.3 Lược đồ usecase 11
2.3 Phân tích động thái 24
2.3.1 Đăng nhập 24
2.3.2 Xem Điểm 26
CHƯƠNG 3 . THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27
3.1 Biểu đồ thành phần thể hiện các lớp thực thể 27
3.2 Triển khai các lớp thực thể 28

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: