SÁCH - Giáo Trình Cung Cấp Điện (Trần Quang Khánh)


Cuốn sách chỉ trình bày những vấn đề thiết thực và cơ bản nhất trong lĩnh vực cung cấp điện. Tỷ lệ các bài toán ví dụ và bài tập được tăng thêm, nhằm nâng cao kỹ năng tính toán thiết kế và kỹ năng áp dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn sản xuất.

Toàn bộ nội dung của giáo trình “Cung cấp điện” dùng cho các trường đại học kỹ thuật được thể hiện trong tám chương:


Chương 1: Đại cương về hệ thống điện
Chương 2: Phụ tải điện
Chương 3: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống điện
Chương 4: Mạng điện
Chương 5: Trạm biến áp
Chương 6: Chọn thiết bị và các phần tử hệ thống điện
Chương 7: Bảo vệ hệ thống điện
Chương 8: Nâng cao chất lượng điện và hiệu quả của mạng điện
Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt nội dung chính và các câu hỏi để bạn đọc có thể tự kiểm tra lại kiến thúc của mình. Các bài tập tự làm đều có đáp án.

Cuốn sách rất hữu ích cho quá trình tự học cũng như nghiên cứu, mời các bạn đón đọc.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: