SÁCH - Hệ thống cung cấp điện - Tập 2 (TS. Trần Quang Khánh)


Giáo trình Hệ Thống Cung Cấp Điện trình bày một cách ngắn gọn với 14 chương chia làm 2 tập, thâu tóm toàn bộ những nội dung cơ bản của chương trình môn học:

Tập 1 từ chương 1 đến chương 8.
Tập 2 từ chương 9 đến chương 14 và phụ lục.


Phần lý thuyết được đúc rút qua các bài giảng có sự tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, nhằm diễn giải vấn đề một cách cô đọng, xúc tích và dễ hiểu nhất. Các ví dụ minh họa sau mỗi chương phần lớn là các bài toán lấy từ các kết quả nghiên cứu và tính toán mạng điện thực tế ở nước ta... Cuối mỗi chương là phần tóm tắt các nội dung chính, giúp bạn hệ thống lại những kiến thức đã học. Các bài tập tự giải và câu hỏi ôn tập giúp bạn tự kiểm tra kiến thức và sự tiến bộ của mình trong quá trình học tập... Phần phụ lục kèm theo giới thiệu các bảng biểu với các số liệu và thông tin về các thiết bị đang được sử dụng trong mạng điện thực tế ở nước ta, kể cả những thiết bị mới nhất, đó là tư liệu có thể giúp bạn tra cứu trong quá trình thiết kế tính toán cung cấp điện.
Toàn bộ nội dung của giáo trình được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo dùng cho sinh viên ngành Điện của các trường Đại học...

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: