SÁCH - Kỹ Thuật Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Hướng Cấu Trúc (TS. Lê Văn Phùng)


Cuốn sách chủ yếu giới thiệu những các kỹ năng thực hành trong việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT) quản lý. Đây là những kỹ thuật cơ bản và thường gặp ở các giai đoạn triển khai của chu trình hệ thống. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin. Chương 2 giới thiệu quy trình phân tích và thiết kế hệ thống hướng cấu trúc. Chương 3 giới thiệu các kỹ thuật cơ bản liên quan đến tiến trình phân tích và tiến trình thiết kế. Đặc biệt chương 4 đưa ra bài tập mẫu phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh bán buôn được trình bày gắn gọn đơn giản dễ hiểu và dễ áp dụng.

Cuốn sách mang tính thực hành cao, được đúc rút từ nhiều năm trải nghiệm đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Phương Đông, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện An ninh Nhân dân v.v. và nhiều Trung tâm tin học ở các tỉnh thành trong cả nước.

NỘI DUNG:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản.
Chương 2: Quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc.
Chương 3: Các kỹ thuật cơ bản.
Chương 4: Bài tập mẫu phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh bán buôn.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT) - BẢN 2017

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: