SÁCH - Nhập Môn Tin Học (Introcduction to Informatic) (Lương Mạnh Bá & Đỗ Văn Uy Cb)


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất về tin học, ngoài ra, nhằm giúp sinh viên hiểu được việc lập trình giải quyết bài toán trên máy tính, môn học thường lựa chọn giới thiệu một ngôn ngữ lập trình thông dụng, có cấu trúc để đưa vào học.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất về tin học, ngoài ra, nhằm giúp sinh viên hiểu được việc lập trình giải quyết bài toán trên máy tính, môn học thường lựa chọn giới thiệu một ngôn ngữ lập trình thông dụng, có cấu trúc để đưa vào học.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)M_tả

Không có nhận xét nào: