SÁCH SCAN - Câu Hỏi Và Bài Tập Hóa Học Vô Cơ- Phần Kim Loại (PGS. Nguyễn Đức Vận & TS. Nguyễn Huy Tiến)


Hoá học vô cơ đã trở thành một môn khoa học không thể thiếu trong sự tồn tại và phát triển của nhân loại.Ngày nay, hoá học vô cơ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều ngành công nghiệp đa quốc gia.

Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học vô cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn “Câu Hỏi Và Bài Tập Hóa Học Vô Cơ- Phần Kim Loại” được biên soạn ra nhằm mục đích rèn luyện cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các chất kim loại, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất, phản ứng hóa học của các hợp chất vô cơ này.

Nội dung của cuốn sách đề cập một số bài tập cơ bản và nâng cao bên cạnh đó là các bài giải mẫu, giúp cho người đọc có thể tự mình nghiên cứu cách giải cũng như hiểu được rõ ràng việc vận dụng các phương pháp vào bài tập cho phù hợp.

Cuốn sách được chia làm các phần cơ bản như sau:

Phần 1: Câu hỏi và bài tập
Phần 2: Hướng dẫn trả lời
Phần 3: Phụ lục
Tài liệu tham khảo.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: