Sản xuất Gelatin và ứng dụng


Collagen là protein có nhiều trong da và xương động vật. Trong cơ thể người và đa số các loài động vật, collagen chiếm 30% lượng protein.

Collagen không có tính đàn hồi nên có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại sự kéo căng.

Collagen đã được nghiên cứu và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, y học, dược phẩm, keo dán, phim ảnh…

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN

1.1. Collagen

1.1.1. Cấu tạo

1.1.2. Tính chất collagen

1.2. Gelatine

1.2.1. Lịch sử phát triển của ngành sản xuất gelatine

1.2.2. Định nghĩa gelatine

1.2.3. Cấu tạo gelatine

1.2.4. Phân loại gelatine

1.2.5. Tính chất của gelatine

1.2.6. Khả năng tạo màng của gelatine với các phụ gia khác

2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GELLATIN TỪ DA CÁ TRA

2.1. Quy trình

2.2. Thuyết minh quy trình

2.2.1. Tiền xử lý nguyên liệu thô

2.2.2. Quá trình trích ly

2.2.3. Quá trình tinh sạch

2.2.4. Quá trình cô đặc

2.2.5. Quá trình sấy

3. SẢN PHẨM

4. ỨNG DỤNG

4.1. Công nghệ thực phẩm

4.2. Công nghệ dược phẩm

4.3. Gelatin trong lĩnh vực nhiếp ảnh

4.4. Các lĩnh vực khác

4.5. Gelatin trong các ứng dụng khác

4.6. Khả năng đưa gelatin da cá vào trong các ứng dụng công nghiệp

4.7. Gelatin và các chất cạnh tranh trong các ứng dụng

5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: