Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp - Vũ Văn Thiết (240 MW)


THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CÔNG SUẤT : 240MW
CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT

1.1. Chọn máy phát điện:

     Theo nhiệm vụ thiết kế nhà máy điện gồm 4 tổ máy công suất mỗi máy là 60 MW.
     Để thuận tiện cho việc xây dựng cũng như vận hành ta chọn các máy phát điện cùng loại:
     Chọn máy phát điện đồng bộ tua bin hơi có các thông số sau:LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: